Drukbezochte informatieavond over hoofdontsluiting Kloosterveen/Norgerbrug

25 mei - ruim 200 belangstellenden bezochten afgelopen maandagavond de informatiebijeenkomst over de plannen voor de Norgerbrug, N371 (Balkenweg / Hoofdweg) en de nieuwe hoofdontsluiting bij Kloosterveen. We spraken over het schetsontwerp en gingen met aanwezigen in gesprek over hun ideeën, suggesties en opmerkingen op het schetsontwerp. We kijken terug op een goede bijeenkomst met een grote betrokkenheid vanuit de omwonenden.

Volle zaal Kloosterveen

Ideeën en suggesties

Tijdens de bijeenkomst hebben we veel ideeën, suggesties en opmerkingen gekregen van omwonenden of belangstellenden. Deze reacties worden verzameld en meegenomen in de verdere uitwerking van het schetsontwerp. Kon u niet aanwezig zijn op de avond maar wilt u toch uw reactie geven? Vul dan het formulier in op de website van de Provincie Drenthe.

Meedenken

Met de bijeenkomst hebben we de eerste stap gezet om omwonenden te betrekken bij de planvorming. In het vervolgproces nodigen we omwonenden actief uit om mee te denken over de plannen. Bent u omwonenden en wilt u actief meedenken over de plannen? Meld u dan aan voor de werkgroep via de website van de Provincie Drenthe: www.provincie.drenthe.nl/kloosterveen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de plannen? Kijk dan op de website van de Provincie Drenthe: www.provincie.drenthe.nl/kloosterveen