Midden-Drenthe bereidt zich voor op financieel zware jaren

11 juni - In 2023 werd steeds duidelijker dat de financiële situatie van gemeenten de komende jaren onzeker is. Midden-Drenthe krijgt vanaf 2025 al te maken met structurele financiële tekorten en moet zich daarop voorbereiden. In 2025 verwacht de gemeente een tekort van € 2,3 miljoen. Dit tekort loopt op tot € 6,5 miljoen in 2027 en 2028.

Briefgeld op een hoopje, briefje van honderd, vijftig en twintig

Wethouder Rieja Raven: “Veel gemeenten krijgen in de komende jaren te maken met tekorten, omdat het Rijk de verdeling van de middelen verandert. Midden-Drenthe wordt al in 2025 geconfronteerd met lagere inkomsten. Om de begroting in evenwicht te krijgen en ook in de toekomst in evenwicht te houden, moeten we op zoek naar mogelijkheden om het tekort op te vangen. Dat gaan we ook zeker doen, maar we voelen ons wel in de steek gelaten door het Rijk.”

 

De gemeente sluit 2023 af met een positief resultaat van € 7,5 miljoen

Dit positieve resultaat heeft onder andere te maken met de rijksbijdrage voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Omdat de gemeente met name gebruik maakt van opvanglocaties in eigen beheer, zijn de kosten lager dan wanneer de gemeente commerciële opvang zou inkopen. Daarnaast is er ook een overschot op de bijdrage voor beschermd wonen. Een deel van dit positieve resultaat wordt ingezet om het tekort van 2025 te dekken.

Eerste resultaten

Afgelopen jaar is de gemeente begonnen met het zoeken naar mogelijkheden om te besparen. Dit heeft een directe structurele besparing van ruim drie ton opgeleverd. Ondanks dat er nog veel onzekerheden zijn (nieuw kabinet, onderhandelingen VNG-Rijk), treffen we als gemeente voorbereidingen om met deze uitdagingen om te gaan.

Kadernota

In de kadernota staan nieuwe beleidsvoornemens. De gemeente neemt deze wensen de komende tijd mee in de zoektocht naar financiële ruimte. In de begroting wordt dan duidelijk waar ruimte is gevonden.

De gemeenteraad kijkt in de raadsvergadering van 4 juli terug naar 2023. Wat is er gebeurd in dat jaar en hoe wordt het jaar financieel verantwoord? Op 11 juli kijkt de gemeenteraad vooruit naar 2025 en verder. Dan wordt de kadernota behandeld. In de kadernota staan de kaders en uitgangspunten voor de begroting, die in november wordt vastgesteld.