Resultaten enquêtes over alcoholgebruik jongeren

22 mei - Om een beeld te krijgen van het alcoholgebruik onder jongeren in de gemeente Midden-Drenthe zijn in april twee enquêtes uitgezet. De resultaten hiervan worden gebruikt voor het opstellen van een preventie en handhavingsplan alcohol en zijn hier te vinden.

Alcoholgerelateerde schade voorkomen

De gemeente Midden-Drenthe is op dit moment bezig met het opstellen van een preventie- en handhavingsplan alcohol. Het doel van dit plan is om alcoholgerelateerde schade onder jongeren te voorkomen en overmatig alcoholgebruik te verminderen. Om een beeld te krijgen van het huidige alcoholgebruik onder jongeren in de gemeente Midden-Drenthe zijn er in april twee enquêtes uitgezet. Een enquête onder jongeren en een enquête onder ouders/verzorgers. 

Resultaten enquête jongeren

De enquête onder jongeren tussen de 12 en 17 jaar is door een kleine 300 jongeren ingevuld. De uitkomsten geven onder andere weer dat 68% procent van de deelnemende jongeren wel eens alcohol heeft gedronken, hiervan drinkt 13% wekelijks alcohol. Daarnaast zien we dat de meeste alcohol wordt gedronken wanneer de jongeren thuis of bij vrienden zijn. 48% van de jongeren geeft aan dat hun ouders de alcohol kopen.
 

Resultaten enquête ouders/verzorgers

Als we kijken naar de resultaten van de enquête onder ouders/verzorgers zien we dat ook hier inderdaad wordt aangegeven dat 62% van de ouders/verzorgers de alcohol voor hun kind koopt. Daarnaast zijn bijna alle ouders en verzorgers die de enquête hebben ingevuld zich bewust van hun voorbeeldfunctie en gemiddeld vinden zij 18 jaar een acceptabele leeftijd om voor het eerst alcohol te drinken.

Alle resultaten

De volledige resultaten kunt u hier vinden: https://bit.ly/3oncEyh
De resultaten van de enquêtes worden betrokken bij de verdere uitwerking van het preventie- en handhavingsplan alcohol.