Volgende stap in de aanpak voor het ontwikkelen van zonneparken

7 juni - Het beleidskader ‘Zonneparken in Midden-Drenthe – uitnodigingskader maatschappelijke tender’– een document waarin de gemeente extra eisen en voorwaarden stelt aan de bouw van zonneparken - is klaar en wordt door het college aan de gemeenteraad voorgelegd.

Afbeelding van een aantal zonnepanelen waar de zon overheen schijnt

Wethouder Jan Schipper: ‘Ik ben blij dat we weer een stap hebben gezet in het bepalen hoe we zonneparken in onze gemeente willen ontwikkelen. We pakken het project zorgvuldig aan en betrekken alle verschillende belanghebbenden bij elke stap.’

Maatschappelijke tender

Midden-Drenthe koos voor een maatschappelijke tender omdat er veel ontwikkelaars in de gemeente een zonnepark willen bouwen. In de afgelopen jaren heeft de gemeente meer verzoeken ontvangen voor het bouwen van zonneparken dan dat de gemeente op dit moment wil toestaan. Deze verzoeken moet Midden-Drenthe in principe op volgorde van binnenkomst toetsen en eventueel vergunnen. Op deze manier zouden niet altijd de beste plannen een vergunning krijgen. Dankzij de maatschappelijke tender wordt dit anders.

Inbreng voor het maken van het beleidskader en vervolg

Bij het maken van dit beleidskader heeft de gemeente inbreng gevraagd aan inwoners, energiecoöperaties, projectontwikkelaars van zonneparken, de Natuur- en Milieufederatie Drenthe en verschillende deskundigen. Het beleidskader is de basis voor de maatschappelijke tender die dit najaar wordt opengesteld. Projectontwikkelaars kunnen hun plan dan indienen, waarna de plannen worden beoordeeld door een commissie. Alleen de beste plannen kunnen verder uitgewerkt worden.

Lokaal eigendom

De gemeente vindt het belangrijk dat een deel van de opbrengsten van een zonnepark weer terechtkomt in de omgeving. Om die reden stimuleert de gemeente lokaal eigendom. Daarbij is het zonnepark voor een deel in eigendom van bijvoorbeeld een energiecoöperatie. Iedereen kan lid worden van een energiecoöperatie in de buurt. Door de voorwaarden in het beleidskader krijgen de energiecoöperaties een belangrijke rol in de ontwikkeling van de zonneparken.