Concept Woonvisie 2023 - 2027

Concept Woonvisie 2023-2027 ligt met ingang van 16 februari 2023 6 weken ter inzage.

Het document ligt tot en met 29 maart 2023 ter inzage. U kunt de Woonvisie ook bekijken in het gemeentehuis in Beilen.

Reageren

Tijdens de periode van inzage kunt u uw reactie op het beleid geven. Dit kan digitaal, schriftelijk of mondeling: 

  • Digitaal reageren op Concept Woonvisie 2023-2027
  • Uw schriftelijke reactie kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 9410 AA in Beilen 
  • U komt liever langs om een reactie te geven. Maak een afspraak via (0593) 53 92 22

Contact

Voor meer informatie over de concept woonvisie en voor het maken van een afspraak, neem contact op met Ellen Folkerts van Ruimtelijk beleid en Projecten via (0593) 53 92 22. Of stuur een e-mail naar gemeente@middendrenthe.nl

Vervolg

Wij beantwoorden de inspraakreacties in een reactienota. Als u goede redenen geeft, dan kunnen wij de woonvisie aanpassen. We verwachten dat de definitieve woonvisie in mei 2023 wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

De woonvisie beschrijft de visie van de gemeente op het wonen tot 2030. In de woonvisie zit een concreet woonprogramma voor de periode 2023-2027. Het programma geeft richting aan het (nieuw)bouwprogramma voor de komende jaren. Hoeveel woningen moeten we bouwen, voor welke doelgroep en in welke kernen?  

Bij de ontwikkeling van locaties geldt de woonvisie als gids en kader. Het gaat in de woonvisie niet alleen over stenen of nieuwbouw. Wonen is meer. Het gaat ook over:

  • Betaalbaarheid van wonen 
  • Leefbaarheid in kernen en wijken 
  • Wonen en zorg 
  • Verduurzamen van de koop- en huurwoningen die er nu zijn