Informatie opvragen (Woo-verzoek)

U wilt informatie bij de gemeente opvragen die nog niet openbaar is. U kunt een beroep doen op de Wet Open Overheid (Woo). Wij vragen u eerst contact met ons op te nemen voordat u een Woo-verzoek indient. Zo kunnen we u beter helpen bij het geven van de informatie die u zoekt. Contact opnemen kan via:

Besluit u om toch een Woo-verzoek in te dienen dan kan dat op 2 manieren:

Goed om te weten

Omschrijf zo duidelijk mogelijk waarover u informatie wilt aanvragen. Vermeld ook belangrijke data als deze bekend zijn. Zo kunnen wij uw verzoek op tijd en zo volledig mogelijk afhandelen. We bekijken bij elk verzoek of de Woo van toepassing is en of de gevraagde informatie openbaar gemaakt kan worden.

Wat kost het

Een Woo-verzoek is gratis. U betaalt wel voor het maken van kopieën. De 1e 100 pagina’s zijn gratis. Boven de 100 betaalt u € 0,40 per pagina. Als u de informatie digitaal wilt ontvangen, brengen we ook kosten in rekening als we hiervoor kopieën moeten maken.

Meer informatie

Wet open overheid (via Rijksoverheid.nl)