Toegankelijkheidsverklaring

We willen dat al onze inwoners (digitaal) zaken kunnen doen met de gemeente. Zonder daarbij iemand uit het oog te verliezen of uit te sluiten. Ook mensen met een beperking moeten onze website(s) en apps kunnen gebruiken en begrijpen. Onze website www.middendrenthe.nl is beoordeeld op toegankelijkheid.

Status toegankelijkheidslabel van www.middendrenthe.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Wat doen wij om de toegankelijkheid van onze website te verbeteren

We nemen maatregelen om onze digitale toegankelijkheid te verbeteren:

  • Onderzoek: onafhankelijke partijen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op digitale toegankelijkheid. Punten waaraan we niet voldoen, lossen we op
  • Controle op content: het Online Team en Communicatie controleren alle content op de website op digitale toegankelijkheid
  • Pdf-formulieren op onze website die niet-toegankelijk zijn, gaan we (in de toekomst) toegankelijk maken, op een andere plek buiten de hoofdwebsite plaatsen of verwijderen

U komt een pagina tegen die niet toegankelijk is

Komt u een pagina tegen op onze website die niet toegankelijk is. Laat het ons weten via online@middendrenthe.nl

Pdf-bestanden

Pdf-bestanden op onze website moeten toegankelijk zijn. Niet alle pdf-bestanden op onze website voldoen op dit moment aan de toegankelijkheidseisen. Als u een document tegenkomt op onze website dat niet toegankelijk is, laat het ons dan weten.