VN-panel

In Nederland geldt het VN-verdrag Handicap. Dit verdrag is er om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Als gemeente hebben we een VN-panel ingesteld. In dit panel zitten inwoners die zelf, of in hun directe omgeving, te maken hebben met een beperking.  

Advies aan de gemeente

Het VN-panel adviseert en denkt mee om onze gemeente zo toegankelijk mogelijk te maken. Zo willen we inwoners met en zonder beperking, dezelfde kansen en mogelijkheden bieden. Het VN-panel is een klankbordgroep voor de gemeente. Een klankbordgroep is een groep die advies geeft en meedenkt. Het VN-panel doet dat bij zaken als: 

  • Het bouwen of verbouwen van openbare gebouwen, sporthallen of woningen 
  • Het toegankelijk inrichten van straten, pleinen, parken en andere openbare plekken 
  • Beleid op het gebied van werk, zorg en hulp 
  • Het ontwikkelen en gebruiken van digitale middelen zoals formulieren en applicaties

Contact

Neem contact op met het VN-panel als u vragen of opmerkingen heeft over zaken of onderwerpen die met toegankelijkheid te maken hebben. U kunt ook een onderwerp voorleggen aan het VN-panel. Vul het formulier in.  

Leden

Het VN-panel bestaat uit:

  • Wilma Etten bereikbaar via (0593) 53 93 79 
  • Herma Boerma bereikbaar via (0593) 53 93 77 
  • Cor Onderwater (ambassadeur) en bereikbaar via 06 57 82 33 32 

Meer informatie