Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Heeft u als zelfstandig ondernemer financiële hulp nodig, dan kunt u misschien bijstand voor zelfstandigen (Bbz-uitkering) krijgen. Het kan een rentedragende lening zijn of een aanvulling op uw inkomen. Uw inkomen wordt dan met de uitkering aangevuld tot bijstandsniveau. Vraag een intakegesprek aan of u voor Bbz in aanmerking komt.

Let op: een intakeverzoek is geen officiële Bbz-aanvraag. U krijgt informatie van onze medewerker. Daarna volgt eventueel een officiële aanvraag. 

Goed om te weten

Wilt u weten of u bijstand voor zelfstandigen kunt krijgen, doe dan de check op Krijgikbbz.nl. Dit is wel een schatting. De gemeente bepaalt of u Bbz krijgt.

Wat zijn de voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder, maar nog niet met pensioen
 • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd
 • U moet leven van de inkomsten uit uw bedrijf
 • Uw bedrijf moet levensvatbaar zijn. Dit betekent dat u met financiële hulp voldoende verdient om van te leven en om aan uw zakelijke en privé-verplichtingen te voldoen
 • De hoogte van de uitkering hangt af van uw gezinssituatie, uw woonsituatie en uw inkomen. Het inkomen en spaargeld van uw partner tellen ook mee
 • U heeft onvoldoende spaargeld
 • U werkt gemiddeld 23,5 uur per week (1225 uur of meer per jaar) voor uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep
 • U hebt alle diploma's en vergunningen die voor uw bedrijf of zelfstandig beroep nodig zijn

Wat moet u meenemen

Laat bij het intakegesprek de volgende gegevens zien (als u deze gegevens al heeft, kunt u ze bij uw verzoek tot intakegesprek alvast uploaden):

 • Geldig identiteitsbewijs
 • Gegevens van uw woon- en gezinssituatie
 • Bedrijfsinkomen en bedrijfsvermogen, zoals de balans, winst- en verliesrekening
 • Inkomen van u en uw gezin buiten het bedrijf
 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel

Ook als u uw administratie niet op orde heeft, kunt u een gesprek aanvragen.