College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college bestaat uit een burgemeester en wethouders en voert het beleid van de gemeente uit. Het college wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris.

Het college van B&W bestaat uit:

Elke dinsdag vergadering

Het college vergadert elke week op dinsdag. Tijdens deze besloten vergaderingen bespreekt het college de besluiten die genomen moeten worden. Ook nemen ze de agenda's van de collegeleden door. De besluitenlijst van het college wordt elke week openbaar gemaakt. 

Bestuursakkoord

Bekijk het Bestuursakkoord 2022 – 2026.