Asbest verwijderen

Voor het verwijderen en wegbrengen van asbest zijn strenge regels. U mag als particulier maximaal 35 m2 hechtgebonden (geen losse vezels) asbest zelf verwijderen. Dit moet u minimaal 5 dagen van tevoren melden bij de gemeente. 

Let op. U mag asbest niet zelf verwijderen als: 

 • Het gaat om losse asbestvezels. 
 • Asbestplaten zijn geschroefd. 
 • Er spijkers in de asbestplaten zitten. 
 • Vloerbedekking met asbest is vastgelijmd.

Sloopvergunning of sloopmelding nodig 

U vraagt een sloopvergunning aan of geeft een sloopmelding door via Omgevingswet.overheid als: 

 • U meer dan 35 m2 hechtgebonden asbest gaat verwijderen. 
 • U losgebonden asbest (losse vezels) gaat verwijderen. 
 • Bij het slopen meer dan 10 m3 afval vrijkomt. 
 • Het om een monument gaat.

Sloopvergunning aanvragen of sloopmelding doorgeven via Omgevingswet.overheid.nl

Voorwaarden zelf verwijderen, bewaren en wegbrengen 

 • Ontdekt u tijdens het slopen of verwijderen meer asbest, meld dit direct bij de gemeente. 
 • Gebruik asbest niet opnieuw en maak asbest niet kleiner.
 • Maak beschadigd asbest nat voordat u gaat slopen of verwijderen. 
 • Breng asbest na het slopen of verwijderen zo snel mogelijk naar de Milieustraat in Beilen. Neem geldige legitimatie mee. Meld u eerst bij de Milieustraat. 
 • Verpak asbest in luchtdichte doorzichtige zakken of folie. De zakken zijn duidelijk te herkennen door de tekst ASBEST. Deze zakken of folie kunt u tegen betaling krijgen bij de Milieustraat in Beilen. 

Tips voor verwijderen van asbest 

 • Draag handschoenen, een overall die u kunt weggooien, laarzen en een mondkap.
 • Sluit het werkgebied af. 
 • Maak asbest een beetje nat met water. 
 • Pak asbest direct in. 

U bent een bedrijf

Een bedrijf dat asbest verwijdert moet minimaal 4 weken van tevoren een sloopmelding doen op Omgevingswet.overheid.nl. Asbest verwijderen zonder sloopmelding asbest mag alleen als het gaat om: 

 • Geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen. 
 • Beglazingskit dat is verwerkt in de bouw van kassen. 
 • Rem- en frictiematerialen. 
 • Pakkingen uit verbrandingsmotoren.
 • Pakkingen uit procesinstallaties of verwarmingstoestellen met een vermogen van maximaal 2.250 kW.

Wat kost het

U betaalt de kosten voor het verwijderen van asbest zelf. Kijk of u in aanmerking komt voor de subsidie Asbestregeling Drenthe van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). 

Contact

U heeft een vraag over bouwen, verbouwen of asbest verwijderen. Of u wilt iets bespreken. Neem contact op met het Omgevingsloket van de gemeente via (0593) 53 96 79. Bereikbaar op:

 • Maandag tot en met donderdag van 8:30 - 12:00 uur.
 • Maandag tot en met donderdag van 13:00 - 15:00 uur.
 • Vrijdag van 8:30 - 12:00 uur.

Meer informatie