Starterslening aanvragen

U bent van plan om voor het eerst een eigen woning te kopen in onze gemeente. U krijgt de betaling alleen net niet rond. Dan kunt u een starterslening aanvragen. Het is een extra lening bovenop een gewone hypotheek om de koop van uw eerste huis mogelijk te maken. U leent dan het verschil tussen koopprijs van de woning en bedrag dat u maximaal kunt lenen bij de bank.

Bijvoorbeeld:

U wilt een woning kopen van € 200.000. U kunt maximaal € 175.000 lenen bij de bank. U vraagt de starterslening aan om het verschil van € 25.000 bij te lenen.

Aanvragen

Bereken op SVn.nl of u misschien recht heeft op een starterslening. U doet eerst een vooraanvraag bij de gemeente. Als u aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u een toewijzingsbrief waarmee u de starterslening kunt aanvragen bij het SVn.

De gemeente behandelt uw aanvraag. Wij wijzen uw aanvraag af als u niet aan de voorwaarden voldoet of als er niet genoeg budget is. 

Als wij uw vooraanvraag starterslening goedkeuren, dan doet u de definitieve aanvraag bij SVn. Zij beslissen uiteindelijk of u ook echt de starterslening krijgt.

Wat zijn de voorwaarden

U kunt een starterslening aanvragen als: 

 • U 18 jaar of ouder bent
 • U voor het eerst een koopwoning koopt
 • U een nieuwbouwhuis of bestaande woning koopt in onze gemeente. U gaat zelf in de woning wonen
 • U sociaal of economisch verbonden bent met Midden-Drenthe. U heeft:  
  • Een sociale band met onze gemeente: 
   • U of uw partner wonen al 3 jaar achter elkaar in onze gemeente 
   • U of uw partner wonen niet in de gemeente. Uw familie (ouders, schoonouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen, neven of nichten) woont in onze gemeente. U of uw partner hebben niet langer dan 15 jaar buiten onze gemeente gewoond 
  • Een economische band met onze gemeente: 
   • U werkt in onze gemeente

Goed om te weten

 • Koopprijs woning is niet meer dan € 250.000. Extra kosten voor meerwerk en verbeteren van uw huis meegerekend
 • Lening is niet hoger dan 20% van de koopprijs en is maximaal €25.000. Extra kosten voor meerwerk en verbeteren van uw huis meegerekend
 • Bij de starterslening sluit u een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) af

Meer informatie