Starterslening aanvragen

U bent van plan om voor het eerst een eigen woning te kopen in onze gemeente. U krijgt de betaling alleen net niet rond. Misschien kunt u een starterslening aanvragen. U kunt dan het verschil lenen tussen de koopprijs van de woning en het bedrag dat u maximaal kunt lenen bij de bank.  

Bijvoorbeeld:

U wilt een huis kopen van € 200.000. U kunt maximaal € 175.000 lenen bij de bank. U vraagt de starterslening aan om het verschil van € 25.000 bij te lenen.

Wat zijn de voorwaarden

U kunt een starterslening aanvragen als u: 

 • 18 jaar of ouder bent 
 • Volgens de wet in Nederland verblijft. Als u een asielzoeker bent, dan heeft u een verblijfsvergunning 
 • Voor het eerst een koopwoning koopt 
 • Sociaal of economisch verbonden bent met Midden-Drenthe. U heeft:  
  • Een sociale band met onze gemeente: 
   • U of uw partner wonen al drie jaar achter elkaar in onze gemeente 
   • U of uw partner wonen niet in de gemeente. U heeft familie (ouders, schoonouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen, neven of nichten) in onze gemeente wonen. U of uw partner hebben niet langer dan 15 jaar buiten onze gemeente gewoond 
  • Een economische band met onze gemeente: 
   • U werkt in onze gemeente  
   • Of u bent vaak in onze gemeente voor uw werk

Aanvragen

U doet eerst een vooraanvraag bij de gemeente. Als u aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u een toewijzingsbrief waarmee u de starterslening kunt aanvragen bij het SVn.

De gemeente behandelt uw aanvraag. Wij wijzen uw aanvraag af als u niet aan de voorwaarden voldoet of als er niet genoeg budget is. 

U krijgt de starterslening van de gemeente. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) voert de financiële controle uit. Het SVn regelt het proces en de financiële administratie namens de gemeente.

Goed om te weten

 • Voor bestaande bouw is de koopprijs van het huis maximaal € 250.000. Mogelijke kosten bedoeld voor onderhoud of verbeteren van de woning zijn meegerekend in dit bedrag 
 • Voor nieuwbouw is de koopprijs van het huis maximaal € 250.000. Mogelijke kosten voor meerwerk (extra's zoals een uitgebreide keuken of een uitgebreide badkamer) zijn meegerekend in dit bedrag 
 • De lening mag niet meer zijn dan 20% van de koopsom en is maximaal €25.000. Kosten voor meerwerk en het verbeteren van de woning meegeteld 
 • U betaalt de lening in maximaal 360 maanden (30 jaar) terug 
 • De rentevast periode is 180 maanden (15 jaar) 
 • De eerste 3 jaar betaalt u geen rente en lost u niet af 
 • Bij de starterslening geldt de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Wat kost het

Welke kosten Wat kost het
Afsluitkosten € 750
Borgtochtprovisie Nationale Hypotheekgarantie (NHG) 0,6% over de koopprijs van uw huis. Dit bedrag houden wij in op het bedrag van uw starterslening

Meer informatie

 • Als u vragen heeft over een starterslening, neem contact op met de gemeente via (0593) 53 92 22.  
 • Kijk voor meer informatie ook op SVn.nl. Daar kunt u ook een berekening doen of u misschien recht heeft op een starterslening