Woonvisie

In de Woonvisie Midden-Drenthe 2023-2027 geven we richting aan het wonen in Midden-Drenthe. We beschrijven hoe we tegen de opgaven aankijken, wat onze ambities zijn en wat we gaan doen zodat onze inwoners prettig kunnen (blijven) wonen in Midden-Drenthe. De uitvoering doen we samen met inwoners, organisaties en bedrijven.

Wat staat erin de Woonvisie

In de woonvisie staat het (nieuw)bouwprogramma voor de komende jaren:

  • Hoeveel woningen gebouwd moeten worden
  • Voor welke doelgroep
  • In welke kernen

Het gaat in de woonvisie niet alleen over stenen of nieuwbouw. Wonen is meer. Het gaat ook over:

  • Betaalbaarheid van wonen
  • Leefbaarheid in kernen en wijken
  • Wonen en zorg
  • Verduurzamen van bestaande woningen

Woonvisie 2023-2027 (pdf, vastgesteld op 25 mei 2023)