Weer aan het werk

U bent een periode werkloos of ziek geweest en u kunt weer aan het werk. We noemen dit re-integratie. Onze consulent Werk begeleidt u bij het vinden van passend (vrijwiligers)werk, stage of traject.

U heeft een uitkering en geen werk

U krijgt een consulent Werk als u een uitkering bij ons aanvraagt. De consulent stelt samen met u een plan van aanpak op. Er zijn verschillende mogelijkheden om weer aan het werk te komen:

  • Begeleiding naar een betaalde baan.
  • Plaatsing bij ons leerwerkbedrijf Stark.
  • Proefplaatsing.
  • Werkstage.
  • Taalstage voor mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal.
  • Scholing.
  • Vrijwilligerswerk.

U heeft geen uitkering en geen werk

Ook als u geen uitkering krijgt kan onze consulent Werk u begeleiden of adviseren. Neem in dat geval eerst contact op via werk@middendrenthe.nl of (0593) 53 92 22. 

Vergoeding reiskosten

U maakt reiskosten tijdens uw re-integratie. U kunt uw reiskosten vergoed krijgen (declareren).

Vul het declaratieformulier in

Meer informatie