Ondersteuning bij het regelen van zorg

2 juli - Op initiatief van de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen heeft een inwonerspanel een animatie en folder ontwikkeld die inwoners de weg wijst naar onafhankelijke cliëntondersteuning. Met deze informatie kunnen mensen gemakkelijker en sneller de juiste ondersteuning vinden die hen kan helpen om de zorg voor zichzelf of een naaste goed te regelen.

Ondersteuning bij het regelen van zorg

Steeds meer inwoners doen een beroep op hulp, begeleiding of zorg. Het regelen van deze zorg is niet eenvoudig. Er zijn verschillende wetten, procedures en kaders. Om inwoners op weg te helpen is nu een aansprekende folder en animatie ontwikkeld. Het belangrijkste doel van deze publieksinformatie is om de drempel te verlagen voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het regelen van zorg. Vaak weten mensen niet waar ze moeten beginnen en wat er allemaal mogelijk is. Met de nieuwe folder en animatie willen de organisaties ervoor zorgen dat inwoners de weg naar een onafhankelijke cliëntondersteuner gemakkelijker kunnen vinden. Een cliëntondersteuner heeft de expertise om inwoners persoonlijk te ondersteunen. Bijvoorbeeld door informatie en advies te geven en te ondersteunen bij gesprekken. Dit bespaart niet alleen tijd, maar zorgt er ook voor dat de inwoner zich beter gehoord voelt en sneller de juiste hulp of zorg krijgt.

Co-creatiesessies met inwoners

Samen met ouderen uit Drenthe is er een informatieve folder en een animatie ontwikkeld. Proscoop en Zorgbelang Drenthe hebben het inwonerspanel gedurende dit proces begeleid samen met Fer Elzinga, een striptekenaar die op creatieve wijze de belangrijkste informatie in beeld heeft gebracht. De samenwerking met ouderen in Drenthe heeft laten zien hoe waardevol het is om inwoners met ervaring bij het proces te betrekken. Dankzij hun feedback en ideeën is er publieksinformatie ontwikkeld die echt aansluit bij de leefwereld van de inwoners. Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit de Provincie Drenthe.

Mieke Sol: “Het is heel belangrijk dat mensen die te maken krijgen met een toenemende zorgvraag snel bij de juiste persoon terecht komen die ze verder kan helpen. In zo’n situatie heb je al heel veel op je bord liggen.

Verspreiding van deze informatie

De Alliantie Drentse Zorg met Ouderen nodigt iedereen van harte uit om de folder en animatie te bekijken en breed te verspreiden op plaatsen waar mensen komen met vragen rond het regelen van hulp, begeleiding en zorg. Dit wordt vaak vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz) geregeld. Zowel de folder als de animatie zijn beschikbaar op het Kennisplatform van de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen (https://drentsezorgmetouderen.nl/inwonerspanel-ontwikkelt-publieksinformatie-overgang-van-wmo-naar-wlz/  en op de website van Zorgbelang Drenthe https://www.zorgbelang-drenthe.nl/clientondersteuning-helpt-bij-regelen-zorg. Vanaf medio juli zijn de folders bij alle gemeenten in Drenthe te verkrijgen.