Kinderopvang

Adressen voor kinderopvang vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang. In dit register zijn alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen van Nederland opgenomen. Zoals een kinderdagverblijf, peuteropvang, buitenschoolse opvang, een gastouder of gastouderbureau. De voorzieningen voor kinderopvang komen pas in het register na inspectie door de GGD en een besluit van de gemeente. Zie adressen voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag

Op toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag kijkt of u recht heeft op kinderopvangtoeslag en hoe u de toeslag aanvraagt.

Bijdrage gemeente aanvragen

Als u een sociaal-medische indicatie voor kinderopvang heeft, dan kunt u misschien een vergoeding krijgen. De vergoeding is maximaal 4 dagdelen voor een deel van de kosten van de kinderopvang. Bijdrage gemeente kinderopvang aanvragen (Lees voor)(pdf, 0.2 MB) 

Het aanvraagformulier en de bijlagen mailt u naar info@kindermediair.com

Contact

Als u vragen heeft neem contact op met Kindermediair via (0900) 20 040 04. Kindermediair is bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 16:30 uur.