Kinderopvang

Adressen voor kinderopvang vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang. In dit register zijn alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen van Nederland opgenomen. Zoals een kinderdagverblijf, peuteropvang, buitenschoolse opvang, een gastouder of gastouderbureau. De voorzieningen voor kinderopvang komen pas in het register na inspectie door de GGD en een besluit van de gemeente. Zie adressen voor kinderopvang.

Kinderopvangtoeslag

Op toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag kijkt of u recht heeft op kinderopvangtoeslag en hoe u de toeslag aanvraagt.

Bijdrage gemeente

Als u een sociaal-medische indicatie voor kinderopvang heeft, dan kunt u misschien een vergoeding krijgen. De vergoeding is maximaal 4 dagdelen voor een deel van de kosten van de kinderopvang. Bijdrage gemeente kinderopvang aanvragen.