Overlijden doorgeven

Aangifte van overlijden moet binnen 6 werkdagen na overlijden. In ieder geval voor de uitvaart. Meestal doet de begrafenisondernemer de aangifte. Als nabestaande kunt u ook zelf een overlijden doorgeven. Dit doet u in de gemeente waar de persoon is overleden.

Aangifte door nabestaande

Maak een afspraak met de gemeente via (0593) 53 92 22. Bij de afspraak neemt u mee:

  • Verklaring van overlijden van arts of lijkschouwer (A-verklaring)
  • B-envelop (doodsoorzaakverklaring)
  • Geldig identiteitsbewijs van u zelf en van de overledene
  • Als begraven of cremeren later dan de 6e werkdag na overlijden plaatsvindt, is een verklaring van geen bezwaar tegen uitstel van crematie of begraven nodig door een arts
  • Eventueel het trouwboekje

Aangifte doen van overlijden is gratis. Een gewaarmerkte kopie van de overlijdensakte kost € 16,60.

Meer informatie

Wanneer een familielid of iemand die u goed kent overlijdt, komt er veel op u af. Er is vaak veel te regelen. Bijvoorbeeld wat u moet regelen met de Belastingdienst.