Subsidie voor sport

Sportverenigingen, scoutingverenigingen en scholen kunnen subsidie voor sport aanvragen. Met de sportsubsidie stimuleert u sporten en bewegen bij inwoners van onze gemeente.

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • Deel van de kosten van jeugdleden tot en met 18 jaar
 • Deel van de kosten van gehandicapte sporters
 • Deel van de kosten voor schoolsportdagen (voor groep 5 tot en met 8 van basisscholen)
 • Als u een sportactiviteit voor inwoners organiseert

Voor het aanvragen van subsidie geldt ‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Dat betekent dat we subsidie geven zolang we daar de financiële middelen voor hebben.

Voorwaarden

Verschillende voorwaarden per doelgroep.

Jeugdleden tot en met 18 jaar en gehandicapte sporters:

 • Minimaal 20 contributie betalende actieve leden hebben
 • Geregistreerd in het Verenigingen en Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel en in de gemeente Midden-Drenthe op amateurbasis actief zijn
 • Leden wonen in de gemeente en zijn in het hele jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, niet ouder dan 18 jaar. Deze voorwaarde geldt niet voor gehandicapte sporters

Schoolsportdagen:

 • Aanvraag indienen tot 1 april van het jaar waarin de sportdag plaatsvindt
 • Per school kan één aanvraag per jaar ingediend worden
 • De subsidie is € 1 per leerling van groep 5 tot en met groep 8

U organiseert een sportactiviteit voor inwoners van de gemeente:

 • Aanvragen minimaal 3 maanden en uiterlijk 6 weken voor de sportactiviteit plaats vindt
 • U kunt 1 keer per jaar een aanvraag indienen
 • De subsidie is maximaal € 250. Voor niet-sportverengingen is dat € 150
 • Bij de aanvraag moet u een inhoudelijke beschrijving en eenvoudige begroting van het evenemen meesturen
 • We behandelen de aanvraag in volgorde van binnenkomst

Meer informatie

Bekijk de algemene subsidieverordening van onze gemeente op Overheid.nl. Dit document gaat over ons subsidiebeleid.