Alcoholvergunning

U heeft een alcoholvergunning nodig om dranken met alcohol te mogen verkopen. Voor het aanvragen van een alcoholvergunning maak een afspraak met een medewerker van ons team Omgeving en Veiligheid. Bel hiervoor naar de gemeente via (0593) 53 92 22.

Goed om te weten

De vergunning is verplicht voor:

 • Horeca en slijterij
 • Vereniging en stichting waar alcohol wordt verkocht. Voorbeelden zijn buurthuizen, bedrijfs- en sportkantines, zorginstellingen en musea
 • Als uw bedrijf verandert. Bijvoorbeeld van een eenmanszaak naar een bv

De vergunning is onbeperkt geldig totdat uw horecabedrijf verandert van naam, ondernemersvorm of eigenaar.

Wat zijn de voorwaarden

U kunt een alcoholvergunning aanvragen als:

 • Uw leidinggevenden minimaal 21 jaar is
 • Uw leidinggevenden niet in aanraking zijn geweest met justitie
 • Uw leidinggevenden een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne hebben
 • Uw leidinggevenden mogen niet onder toezicht staan

Voor verenigingen en stichtingen gelden extra regels:

 • Barvrijwilligers in kantines en buurthuizen hebben een cursus Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) gevolgd
 • U mag alleen alcohol schenken vanaf 1 uur voor het begin tot 1 uur na het einde van de activiteit
 • De activiteit wordt georganiseerd voor de hele vereniging, buurt of het hele dorp. Dus niet voor één lid. Een voorbeeld van een activiteit die mag is een kaartavond of een cursus bloemschikken voor de leden. Een voorbeeld van een activiteit die niet mag is een huwelijks- of verjaardagsfeest

Twijfelt u of uw activiteit mag, neem contact op met de gemeente via (0593) 53 92 22.

Wat moet ik meenemen

Bij de aanvraag levert u in:

 • Uittreksel uit het handelsregister Kamer van Koophandel (KVK)
 • Geldig identiteitsbewijs van alle leidinggevenden
 • Verklaring van Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden
 • Ingevulde en ondertekende ‘Verklaring van leidinggevende’ van alle leidinggevenden
 • Arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden. Dit geldt niet voor de eigenaar
 • Getekende pacht-, huur of koopovereenkomst
 • Bestuursreglement met huisregels als het om een vereniging of stichting (paracommerciële organisatie) gaat

Wat kost het

Een aanvraag voor een alcoholvergunning kost € 666.

Wijziging leidinggevende alcoholwet

Pas uw alcoholvergunning aan wanneer er een nieuwe leidinggevende komt. Na bevestiging kan de leidinggevende direct aan de slag.

Alcoholvergunning aanpassen