Bezwaar maken tegen gemeentelijk besluit

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente dan kunt u bezwaar maken. Bezwaar maken moet binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt. U kunt op 2 manieren bezwaar maken. 

Online bezwaar maken 

U heeft DigiD nodig om online bezwaar te maken

Per brief bezwaar maken

Stuur uw brief naar Gemeente Midden-Drenthe, Postbus 24, 9410 AA Beilen. Vermeld in uw brief:  

  • Uw naam, adres en eventueel uw telefoonnummer 
  • Datum waarop u het bezwaar schrijft 
  • Tegen welk besluit u bezwaar maakt. Vermeld het zaaknummer
  • Waarom u het niet eens bent met het besluit 
  • Uw handtekening 

Goed om te weten

  • Uw bezwaar wordt behandeld door de afdeling Juridische Zaken. De adviescommissie bezwaarschriften kan u uitnodigen voor een hoorzitting om uw bezwaar toe te lichten 
  • Het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft waartegen u bezwaar heeft gemaakt, ontvangt het advies van de adviescommissie over uw bezwaar 
  • Het bestuursorgaan neemt vervolgens een beslissing op bezwaar. Deze beslissing ontvangt u meestal binnen 12 weken na de datum waarop de bezwaartermijn voorbij is  

In beroep gaan

U heeft bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente en geen gelijk gekregen. Of u kunt zich niet vinden in het besluit dat genomen is op uw bezwaar. U kunt dan tegen dit besluit in beroep gaan bij de rechtbank. Onderaan het besluit van de gemeente staat vermeld bij welke rechtbank en binnen welke termijn u dit moet doen.