Boom kappen

U mag niet zomaar een boom kappen of weghalen. Wanneer de boomstam op 1,30 meter hoogte een omtrek heeft van 40 cm of meer, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt ook voor stevig snoeien. Een omgevingsvergunning vraagt u aan via Omgevingsloket.nl. U kunt daar ook controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Alleen als u eigenaar bent van een boom kunt u een omgevingsvergunning aanvragen.

Goed om te weten

U geeft door in de aanvraag:

  • Soort boom (bijvoorbeeld een eik of berk)
  • Grootte van de boom
  • Waar de boom staat
  • Waarom u de boom wilt kappen

U levert ook een situatieschets aan. U geeft aan waar de boom staat en maakt foto's van de boom of bomen die u gaat kappen.

Een vergunning kan door ons worden geweigerd. Ook anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom vooraf voor toestemming van uw buren.
Na aanvraag geldt een bezwaarperiode van 6 weken. Is geen bezwaar gemaakt, mag u beginnen met kappen. Is wel bezwaar gemaakt, dan moet u de beslissing afwachten. U wordt hierover geïnformeerd.

Een omgevingsvergunning blijft 3 jaar geldig.

Boom kappen op gemeentegrond

U wilt een boom weghalen die op gemeentegrond staat. Daarvoor dient u een aanvraag Kappen gemeentelijke boom in. U heeft een goede reden om een boom van de gemeente weg te halen. Als de gemeente meewerkt aan uw aanvraag, betaalt u 75% van de kosten. Gaat u daarmee akkoord, dan doet de gemeente zelf de aanvraag.

Regelmatig doen wij onderhoud aan bomen in onze gemeente, zoals snoeien en kappen. Het kan zijn dat de boom die u wilt weghalen hierin wordt meegenomen. Hierover wordt u dan geïnformeerd. U hoeft in dat geval niets te betalen.

Bijzonderheden

Als wij u een omgevingsvergunning verlenen, kunnen wij extra regels verplicht maken. Zoals het planten van nieuwe bomen, struiken of groen.

Als een boom voor direct gevaar zorgt, kan noodkap plaatsvinden. De gemeente moet hier toestemming voor geven.