Aanmelden als nieuw stembureaulid

Op donderdag 6 juni 2024 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Voor deze verkiezing is de gemeente Midden-Drenthe op zoek naar nieuwe stembureauleden.

Taken stembureaulid

Als stembureaulid zit u samen met een voorzitter en andere stembureauleden op een stembureau in de gemeente Midden-Drenthe. De voorzitter maakt hiervoor een rooster. Samen bent u verantwoordelijk voor de gang van zaken op het stembureau en een goed verloop van de stemming. 

Om 21.00 uur sluit het stembureau. Dan komt er een telploeg. Samen met deze ploeg bent u verantwoordelijk voor het tellen van de stemmen. U krijgt hier vooraf uitleg over. Houd er rekening mee dat het tellen van de stemmen tot laat in de avond kan duren. 

Voorwaarden stembureaulid

Om aan te kunnen melden als stembureaulid, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen: 

  • U beheerst de Nederlandse taal goed
  • U bent 18 jaar of ouder
  • U bent de hele verkiezingsdag beschikbaar
  • U volgt van tevoren een onlinetraining voor stembureauleden
  • U bent nauwkeurig, behulpzaam en stressbestendig
  • U bent lichamelijk in staat om een lange verkiezingsdag te werken
  • U bent niet kandidaat of zittend lid voor verkiezingen. Dit is in verband met belangenverstrengeling

Vergoeding

Stembureauleden ontvangen voor hun inzet een totale vergoeding van € 175.

Meer informatie

Op Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over het werken op een stembureau