Bijzondere bijstand

U heeft een laag inkomen en/of weinig geld. U heeft extra kosten die u niet kunt betalen. Soms kan de gemeente u helpen. U krijgt dan geld. Dit heet bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand vraagt u aan voor kosten die u bijvoorbeeld 1 keer moet maken. Of kosten die u wekelijks of elke maand moet betalen. U heeft DigiD nodig als u Bijzondere bijstand aanvraagt.  

Let op: u vraagt bijzondere bijstand aan vóórdat u kosten maakt. 

Goed om te weten 

 • Bijzondere bijstand vraagt u aan voor kosten die nodig zijn. Zoals rechtsbijstand of de eigen bijdrage voor bepaalde medische kosten 
 • Wij kijken ook naar wat u zelf kunt meebetalen aan de kosten die u heeft gemaakt 
 • U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die iedereen heeft zoals huur, telefoon, kleding, eigen risico zorgverzekering, schulden en schade 
 • Wij besluiten binnen 8 weken of u aan de voorwaarden voldoet voor bijzondere bijstand. U krijgt hierover een brief

Aanvragen

Als u geen DigiD heeft, kies dan welk aanvraagformulier voor u van toepassing is: 

U heeft een bijstandsuitkering van de gemeente 

Vul het Verkorte formulier Bijzonder bijstand in

U heeft geen bijstandsuitkering van de gemeente 

Vul Formulier Bijzondere bijstand in

Wat zijn de voorwaarden 

 • U bent 18 jaar of ouder 
 • U bent Nederlander. Of u heeft een verblijfsvergunning 
 • U heeft een laag inkomen. Of weinig eigen geld en kunt de kosten niet zelf betalen 
 • Uw vermogen is niet hoger dan € 7605 als u alleenstaande bent of
 • Uw vermogen is niet hoger dan € 15.210 als u alleenstaande ouder bent of getrouwd/samenwonend bent

Lening inrichten huis statushouders

U bent een statushouder, u hebt geen geld om uw huis in richten en kunt geen lening krijgen. U kunt dan bijzondere bijstand aanvragen. Dit is een lening zonder rente. De hoogte van de lening hangt af van het aantal mensen in uw gezin.

Aantal personen in gezin Bedrag
1 € 3.228
2 € 5.508
3 € 6.256
4 € 6.987
5 € 7.715
6 € 8.472
Elk persoon extra € 694

Goed om te weten

 • U lost het bedrag af in 36 keer 
 • U betaalt maximaal 5% van het totaal geleende bedrag per keer af 
 • Heeft u na 36 keer het totale bedrag nog niet afgelost, dan wordt de rest kwijtgescholden