Collectieve zorgverzekering

Als u een laag inkomen heeft kunt u via de gemeente een zorgverzekering afsluiten bij Zilveren Kruis. U krijgt dan korting op uw maandelijkse premie. De verzekering bestaat uit een: 

 • Basisverzekering 
 • Aanvullende verzekering 
 • Tandartsverzekering 

Wat zijn de voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder 
 • U woont zelfstandig in de gemeente Midden-Drenthe. Thuiswonende jongeren kunnen geen collectieve zorgverzekering aanvragen
 • U heeft geen of weinig eigen vermogen (spaargeld en bezit) 
 • Uw netto-inkomen mag op de dag van de aanvraag niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm die voor u geldt 
 • U bent geen student 
 • U bent niet gedetineerd, woont niet in een inrichting, asielzoekerscentrum of sociowoning 
 • U heeft geen betalingsachterstand of schulden bij uw oude zorgverzekeraar. Heeft u wel een betalingsachterstand, dan kunt u niet overstappen. Probeer een betalingsregeling met uw zorgverzekeraar te regelen
 • Als u schulden heeft, dan heeft u misschien ook recht op onze extra vergoedingen. U betaalt actief uw schulden terug. U krijgt daarbij hulp via de schuldhulpverlener van de gemeente (minnelijk) of Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Aanvragen

Kies welk aanvraagformulier voor u van toepassing is: 

U heeft een bijstandsuitkering van de gemeente

Vul het Verkorte formulier Collectieve zorgverzekering in (Lees voor)(pdf, 0.2 MB)  (pdf)

U heeft geen bijstandsuitkering van de gemeente 

Vul het Formulier Collectieve zorgverzekering in (Lees voor)(pdf, 0.3 MB)  (pdf)

Goed om te weten

 • Het verplichte eigen risico van € 385 moet u zelf betalen. Dat valt niet onder de collectieve zorgverzekering 
 • Als u een laag inkomen heeft en hoge zorgkosten, kunt u compensatie voor een deel van de kosten aanvragen. Zoals zorgkosten die u verzekering niet vergoed en het verplicht eigen risico. Zie Zorgkostenregeling

Wijziging doorgeven

Als u uw zorgpakket wilt wijzigen geeft dit aan ons door. Vul het wijzigingsformulier in (Lees voor)(pdf, 0.2 MB) .

Wanneer kunt u overstappen 

 • Overstappen naar een andere verzekeraar kan alleen per 1 januari van enig jaar. Dit geldt ook voor een overstap naar de collectieve zorgverzekering van de gemeente. Als u daar in een volgend jaar aan deelt wilt nemen, moet u voor 31 december van het lopende jaar uw huidige verzekering opzeggen
 • Als u al verzekerd bent bij Zilveren Kruis kunt u overstappen naar de collectieve zorgverzekering van de gemeente

Vergoedingen en zorgpakket 

Kijk op Gezondverzekerd.nl wat de vergoedingen zijn, uit welke pakketten u kunt kiezen en wat de kosten zijn.  

Zorgverzekeringen vergelijken 

Wij vinden het belangrijk dat uw zorgverzekering aansluit bij uw zorgwensen en dat u niet betaalt voor zorg die u niet nodig heeft. Daarom is het belangrijk dat u elk jaar kijkt of uw verzekering nog bij uw wensen past. Op Poliswijzer.nl kunt u zorgverzekeringen met elkaar vergelijken. Als u invult wat u nodig heeft, geeft Poliswijzer.nl een advies welke zorgverzekering het beste bij uw persoonlijke situatie past. Maar ook welke het meest voordelig is. 

Contact

Als u vragen heeft over de collectieve zorgverzekering of u wilt meer informatie of hulp, neem dan contact op met de gemeente via (0593) 53 92 22. 

Bijstandsnormen 2024 (exclusief vakantiegeld)

Normen vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd 130% van de inkomensnorm
Alleenstaande € 1.585,53
Alleenstaande ouder € 1.585,53
Echtpaar € 2.265,04
Alleenstaande in inrichting € 583,06
Normen voor pensioengerechtigde leeftijd 130% van de inkomensnorm
Alleenstaande € 1.760,81
Alleenstaande ouder € 1.760,81
Echtpaar, waarvan tenminste 1 pensioengerechtigde leeftijd heeft € 2.388,46
Jongeren jonger dan 21 jaar zonder kind(eren) 130% van de inkomensnorm
Alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar € 391,42
Echtpaar, beide 18, 19 of 20 jaar € 782,85
Echtpaar, waarvan één 18/19/20 jaar is en de ander 21 jaar of ouder is € 1.523,94
Jongeren jonger dan 21 jaar met kind(eren) 130% van de inkomensnorm
Alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar € 391,42
Echtpaar, beide 18, 19 of 20 jaar € 1.235,86
Echtpaar, waarvan één 18/19/20 jaar is en de ander 21 jaar of ouder is € 1.976,95
Vermogensgrenzen Maximaal vermogen (geld en bezit)
Alleenstaande € 7.575
Alleenstaande ouder € 15.150
Echtpaar € 15.150