Individuele inkomenstoeslag

Als u al lange tijd weinig inkomen heeft en geen zicht heeft op een hoger inkomen, dan kunt u individuele inkomenstoeslag aanvragen. U bepaalt zelf waar u het bedrag aan besteedt. U heeft 1 keer per 12 maanden recht op individuele inkomenstoeslag.

Wat zijn de voorwaarden

  • U bent 21 jaar of ouder maar jonger dan uw AOW-leeftijd
  • Uw inkomen is de afgelopen 3 jaar niet hoger geweest dan inkomen tot 110% van de bijstandsnorm die voor u geldt
  • U heeft geen of heel weinig eigen vermogen (spaargeld en bezit)
  • U heeft in de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen
  • U heeft voldoende geprobeerd om werk te krijgen
  • U heeft geen zicht op een hoger inkomen
  • Als u schulden heeft, dan heeft u misschien ook recht op onze extra vergoedingen. U betaalt actief uw schulden terug. U krijgt daarbij hulp via de schuldhulpverlener van de gemeente (minnelijk) of Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Aanvragen

U heeft een bijstandsuitkering van de gemeente

Vul het Verkort formulier Individuele inkomenstoeslag aanvragen in (Lees voor)(pdf, 0.2 MB) 

U heeft geen bijstandsuitkering van de gemeente

Vul het Formulier Individuele inkomenstoeslag aanvragen in (Lees voor)(pdf, 0.3 MB) 

Hoogte van de toeslag

  • Alleenstaand € 498,06
  • Alleenstaande ouder € 638,19
  • Echtpaar/samenwonend € 711,73

Bijstandsnormen 2024 (exclusief vakantiegeld)

Vanaf 21 jaar tot pensioenleeftijd 110 % van de bijstandsnorm
Alleenstaande € 1.341,60
Alleenstaande ouder € 1.437,44
Echtpaar € 1.916,57
Vermogensgrenzen Maximaal vermogen (geld en bezit)
Alleenstaande € 7.575
Alleenstaande ouder € 15.150
Echtpaar € 15.150
Eigen woning € 63.900

Contact

Als u vragen heeft over de individuele inkomenstoeslag of meer informatie of hulp wilt, neem dan contact op met de gemeente via (0593) 53 92 22.