Lening voor computer

U heeft een laag inkomen. U of uw kind heeft een nieuwe computer nodig. Dat kan ook een laptop of tablet zijn. U kunt een lening afsluiten voor het aanschaffen van een nieuwe computer. U kunt maximaal € 450 lenen. U betaalt geen rente en betaalt de lening in 3 jaar terug. U betaalt elke maand € 12,50. Na 3 jaar is de computer van uzelf.

Wat zijn de voorwaarden

  • U staat zelfstandig ingeschreven in de gemeente Midden-Drenthe. Thuiswonende jongeren kunnen geen lening aanvragen
  • U bent minimaal 21 jaar
  • Uw inkomen is minimaal 3 maanden niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm
  • U heeft geen of weinig eigen vermogen (bezit en spaargeld)
  • U mag 1 x per 4 jaar een lening afsluiten. Heeft u al eerder een lening voor een computer afgesloten dan moet deze volledig afbetaald zijn voor u een nieuwe lening aanvraagt
  • Studenten die recht hebben op studiefinanciering kunnen geen lening aanvragen
  • De lening wordt gebruikt voor onderwijs of een reïntegratietraject
  • Als u schulden heeft, dan heeft u misschien ook recht op onze extra vergoedingen. U betaalt actief uw schulden terug. U krijgt daarbij hulp via de schuldhulpverlener van de gemeente (minnelijk) of Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Aanvragen

U ontvangt bijstand van de gemeente

Vul het Verkorte formulier Lening computer aanvragen (Lees voor)(pdf, 0.2 MB)  in

U ontvangt geen bijstand van de gemeente

Vul het formulier Lening computer aanvragen (Lees voor)(pdf, 0.3 MB)  in

Bijstandsnormen 2024 (exclusief vakantiegeld)

Vanaf 21 jaar tot pensioenleeftijd 120% inkomensnorm
Alleenstaande€ 1.463,57
Alleenstaande ouder€ 1.568,11
Echtpaar€ 2.090,81
U heeft pensioen120% inkomensnorm
Alleenstaande€ 1.625,36
Echtpaar, tenminste 1 heeft pensioengerechtigde leeftijd bereikt € 2.204,74
U bentUw vermogen (bezit en spaargeld) is maximaal
Alleenstaande€ 7.575
Alleenstaande ouder€ 15.150
Echtpaar€ 15.150