Studietoeslag

U heeft een beperking en kunt daardoor niet het minimumloon verdienen naast uw opleiding. U kunt een studietoeslag aanvragen om zo uw inkomen aan te vullen. Zo hoeft u minder geld te lenen dan jongeren die naast hun opleiding wel kunnen werken. Om studietoeslag aan te vragen heeft u DigiD nodig.  

Wat zijn de voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder
  • U heeft recht op studiefinanciering of recht op een tegemoetkoming in het kader van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  • Uw vermogen (spaargeld en bezit) is niet hoger dan € 7.575 (alleenstaande) of € 15.150 (alleenstaande ouder/echtpaar)
  • U kunt door ziekte of beperking naast uw studie niet werken om een inkomen bij te verdienen
  • Als u schulden heeft, dan heeft u misschien ook recht op onze extra vergoedingen. U betaalt actief uw schulden terug. U krijgt daarbij hulp via de schuldhulpverlener van de gemeente (minnelijk) of Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Hoogte bedrag

U ontvangt maandelijks een bedrag. Het bedrag hangt af van uw leeftijd.

Leeftijd Bedrag 
21-jarigen en ouder € 334,34 
20-jarigen € 267,47 
19-jarigen € 200,60 
18-jarigen € 167,17 
17-jarigen € 132,06 
16-jarigen € 115,34
15-jarigen € 100,30 
Vrijlating stagevergoeding  Bedrag 
Vrijlating stagevergoeding € 200,16 

 

Contact

Als u vragen heeft over de studietoeslag of meer informatie of hulp wilt, neem dan contact op met de gemeente via (0593) 53 92 22.