Zorgkostenregeling

Als u een laag inkomen heeft en hoge zorgkosten, dan kunt u een toeslag voor zorgkosten aanvragen. Zoals een toeslag voor: 

 • Zorgkosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Zoals fysiotherapie, behandelingen bij specialist ziekenhuis, bril of lenzen, steunzolen of orthopedische schoenen, gehoorapparaat. U kunt maximaal € 250 aanvragen. U moet minimaal € 75 aan zorgkosten zelf betaald hebben
 • Een deel van het eigen risico van uw zorgverzekering. U ontvangt maximaal € 100. U moet zelf al € 200 eigen risico betaald hebben 
 • Kosten voor gehandicaptenparkeerkaart. U ontvangt maximaal € 90,80
 • Eigen bijdrage voor een Wmo,- of Wet langdurige zorg (Wlz) -voorziening. U ontvangt maximaal € 7 per maand. Als echtpaar ontvangt u € 8 per maand
 • Niet-medische kosten. Zoals een maaltijdvoorziening, speciaal dieet, slijtage van kleding of extra stookkosten voor bijvoorbeeld reumapatiënten. U moet een medische indicatie hebben om de toeslag aan te kunnen vragen

Wat zijn de voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder 
 • U staat ingeschreven in de gemeente Midden-Drenthe 
 • Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm die op u van toepassing is 
 • U moet de kosten aantonen en alle gegevens die we vragen aanleveren 
 • De zorgkostentoeslag mag u maximaal 1 keer per jaar aanvragen 
 • U bent Nederlander of heeft een geldig verblijfsvergunning 

Contact

Als u vragen heeft over de zorgkostentoeslag, meer informatie of hulp wilt, neem dan contact op met de gemeente via (0593) 53 92 22.  

Bijstandsnormen 2023

Vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd 130% van de inkomensnorm
Alleenstaand € 1.476,64
Echtpaar € 2.109,48
Alleenstaande in inrichting € 496,11
Pensioengerechtigde leeftijd 130% van de inkomensnorm
Alleenstaand € 1.643,38
Echtpaar, waarvan tenminste 1 pensioenleeftijd heeft € 2.231,89
Jongerennormen (zonder kinderen) 130% van de inkomensnorm
Alleenstaande van 18, 19 of 20 jaa € 364,57
Gehuwden, beiden 18, 19 of 20 jaar € 729,14
Gehuwden, waarvan één 18/19/20 jaar is en de ander 21 jaar of ouder is € 1.419,31
Jongerennormen met kind(eren) 130% van de inkomensnorm
Alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar € 364,57
Gehuwden, beiden 18, 19 of 20 jaar € 1.151,05
Gehuwden, waarvan één 18/19/20 jaar is en de ander 21 jaar of ouder is € 1.841,22
Vermogensgrenzen Maximaal vermogen (geld en bezit)
Alleenstaand € 7.605
Alleenstaande ouder € 15.210
Gehuwden € 15.210