Hulp bij vervoer

U kunt door een (tijdelijke) ziekte, blessure of beperking niet goed reizen. U kijkt eerst of u in uw eigen omgeving hulp kunt krijgen.

Wat zijn uw mogelijkheden

Stap 1: mensen uit uw omgeving

U zoekt hulp bij mensen in uw eigen omgeving. Bijvoorbeeld bij familie, vrienden of kennissen.

Stap 2: organisaties in uw omgeving

U regelt zelf vervoer bij Buurtvervoer Midden-Drenthe. U reserveert voor de Plusbus of het ANWB Automaatje.

Stap 3: hulp via de Wmo

Kunt u geen vervoer in uw eigen omgeving krijgen, dan kunt u een Wmo-melding doen bij de gemeente.

Goed om te weten

Na ontvangst van uw melding neemt onze consulent Wmo binnen 2 weken contact met u op. We maken een afspraak als dat nodig is en bespreken uw situatie. We kijken dan wat u kunt doen en nodig heeft. 

Lukt online melden niet, neem contact op met de gemeente via (0593) 53 92 22.  
U kunt voor hulp bij uw melding ook contact opnemen met de Cliëntondersteuning van Welzijnswerk Midden-Drenthe.

Wat kost het

U betaalt misschien een eigen bijdrage van € 19 per maand. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie. 

Meer informatie over Wmo en eigen bijdrage vindt u op Hetcak.nl (Centraal Administratie Kantoor).