Minimaraad

De Minimaraad is een onafhankelijke raad en adviseert de gemeente over het bijstandsbeleid en bijstandsregelingen. De Minimaraad bestaat uit vrijwilligers, die zelf te maken hebben met geldzorgen en vertegenwoordigers daarvan. Naast advies over bijstand, adviseren we ook over:

  • Armoede
  • Hulp bij geldzorgen
  • Regelingen voor kinderen
  • Schulden

We adviseren de gemeente

De Minimaraad maakt gebruik van signalen van inwoners en organisaties om de gemeente over het beleid te adviseren. De Minimaraad geeft geen persoonlijk advies aan inwoners. Wij willen inwoners, ouders en kinderen betrekken bij het adviseren over regelingen. Zo kunnen deze beter aansluiten bij wat gezinnen nodig hebben.

Denk ook mee

De Minimaraad zoekt steeds nieuwe mensen die willen meedenken en meedoen. Als u interesse heeft neem dan contact op met voorzitter Anneke Stevens via annekestevens@live.nl.