Afvalstoffenheffing

Alle huishoudens in de gemeente betalen afvalstoffenheffing. Dit is een vergoeding voor de kosten van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. 

Tarieven

  • Eénpersoonshuishoudens € 183,55 
  • Tweepersoonshuishoudens € 205,55 
  • Drie- of meerpersoonshuishoudens en woningen die niet permanent bewoond mogen worden € 228,55 
  • Voor een extra Gft-container (maximaal 1) € 101,75 

Als u verhuist 

Verhuist u naar een andere woning in de gemeente dan blijft uw afvalstoffenheffing gelijk. Behalve als u bij iemand gaat inwonen die al afvalstoffenheffing betaalt. Dan verminderen we uw belasting voor de overgebleven maanden. Verhuist u naar een andere gemeente, dan krijgt u het geld over de maanden dat u niet meer in de gemeente Midden-Drenthe woont automatisch terug. 

Bezwaar maken

Maak bezwaar als u het niet eens bent met de Afvalstoffenheffing.