Afvalstoffenheffing

Alle huishoudens in de gemeente betalen afvalstoffenheffing. Dit is een vergoeding voor de kosten van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. 

Tarieven

Situatie Kosten
Eénpersoonshuishoudens € 193,55
Tweepersoonshuishoudens € 215,55
Drie- of meerpersoonshuishoudens € 238,55
Woningen die niet permanent bewoond mogen worden € 238,55
Een extra Gft-container (maximaal 1) € 106,75

Neem contact op met de gemeente voor het aanvragen van een extra groene afvalcontainer. 

Als u verhuist 

Verhuist u naar een andere woning in de gemeente dan blijft uw afvalstoffenheffing gelijk. Behalve als u bij iemand gaat inwonen die al afvalstoffenheffing betaalt. Dan verminderen we uw belasting voor de overgebleven maanden. Verhuist u naar een andere gemeente, dan krijgt u het geld over de maanden dat u niet meer in de gemeente Midden-Drenthe woont automatisch terug. 

Bezwaar maken

Maak bezwaar als u het niet eens bent met de Afvalstoffenheffing.