Betalen gemeentelijke belasting

U heeft een aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen. Deze moet u vóór de uiterste betaaldatum betalen. U vindt de datum op uw aanslag. U kunt gemeentelijke belastingen op verschillende manieren betalen.

Zelf overmaken

Maak uw aanslag gemeentelijke belastingen in 1 keer over op rekeningnummer NL85 BNGH 0285 0787 20 op naam van Gemeente Midden-Drenthe/belastingen. Vermeld ook uw aanslagnummer.

Via Ideal

U betaalt het bedrag van de aanslag door de QR-code te scannen die op de aanslag staat.

Automatische incasso

Bij een automatische incasso machtigt u de gemeente om het bedrag automatisch van uw rekening af te laten schrijven. U betaalt in maximaal 8 termijnen, afhankelijk van het moment dat u de gemeente machtigt. Automatische incasso instellen of stoppen.

Betalingsregeling aanvragen

Als u de gemeentelijke belastingen niet op tijd kunt betalen, kunt u een betalingsregeling aanvragen. U logt in met DigiD (van de persoon die de aanslag op zijn of haar naam heeft staan).

Contact

Vragen of meer informatie, neem dan contact met ons op via (0593) 53 93 33.