Onroerendezaakbelasting (OZB)

U betaalt Onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar van een woning of (bedrijfs)pand bent. Als u een bedrijfspand gebruikt betaalt u ook onroerendezaakbelasting.  

Elk jaar wordt uw woning of (bedrijfs)pand getaxeerd. Hoe hoog de OZB is hangt af van de WOZ-waarde van uw woning of (bedrijfs)pand.

Tarieven

De OZB kent 3 tarieven:  
Eigenarenbelasting OZB voor woningen 0,0979%
Eigenarenbelasting OZB voor niet-woning 0,2422%
Gebruikersbelasting OZB voor niet-woning 0,1939%

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de OZB, neem dan contact met ons op. Wij nemen samen met u de gegevens door. Eén telefoontje kan namelijk al veel vragen oplossen. Contact opnemen.

Wilt u toch bezwaar maken dan moet dat binnen 6 weken na de belastingaanslag. De datum vindt u op uw belastingaanslag. Bezwaar maken kan op 2 manieren:

  • Online bezwaar maken. U heeft DigiD nodig
  • Schriftelijk. Stuur een brief en vermeld: uw naam en adres, nummer van de belastingaanslag en waarom u bezwaar maakt

Op deze pagina