Onroerendezaakbelasting (OZB)

U betaalt Onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar van een woning of (bedrijfs)pand bent. Als u een bedrijfspand gebruikt betaalt u ook onroerendezaakbelasting.  

Elk jaar wordt uw woning of (bedrijfs)pand getaxeerd. Hoe hoog de OZB is hangt af van de WOZ-waarde van uw woning of (bedrijfs)pand.

Tarieven

De OZB kent 3 tarieven. Dit zijn de tarieven voor 2024:  
Eigenarenbelasting OZB voor woningen 0,0976%
Eigenarenbelasting OZB voor niet-woning 0,2560%
Gebruikersbelasting OZB voor niet-woning 0,2049%

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de OZB, neem dan contact met ons op. Wij nemen samen met u de gegevens door. Eén telefoontje kan namelijk al veel vragen oplossen. Contact opnemen.

Wilt u toch bezwaar maken dan moet dat binnen 6 weken na de belastingaanslag. De datum vindt u op uw belastingaanslag. Bezwaar maken kan op 2 manieren:

  • Schriftelijk. Vermeld in een brief: uw naam en adres, nummer van de belastingaanslag en waarom u bezwaar maakt. Stuur uw brief naar Gemeente Midden-Drenthe Postbus 24, 9410 AA in Beilen
  • Online bezwaar maken. Let op: op dit moment kunt u niet inloggen met uw DigiD. Gebruik de knop 'Inloggen met RSIN / aanslagbiljetnummer' (dus ook voor inwoners) om online bezwaar te maken via ons digitaal belastingloket. Login door:
    • Vul bij RSIN uw subjectnummer in die op uw brief staat
    • Vul bij Aanslagbiljetnummer uw aanslagnummer in die op uw brief staat

Op deze pagina