Rioolheffing

Gebruikers van een woning of bedrijfspand betalen rioolheffing. Dat kan zijn over (een deel) van de woning of bedrijfspand. De opbrengst van rioolheffing gebruiken we voor de kosten van opvang en afvoer van afvalwater, regenwater en grondwater. Zoals de aanleg van drainage en riolering en het onderhoud daarvan.

Tarieven

Soort aansluiting Kosten
Aansluiting op het gemeentelijk riool € 238,50 per perceel
Aansluiting op een IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater) € 185,50 per perceel
Verbruik van meer dan 500m³ water € 0,37 per m³ extra

Als u verhuist

Verhuist u naar een andere gemeente, dan krijgt u het geld over de maanden dat u niet meer in Midden-Drenthe woont automatisch terug. Bedrijven moeten een verzoek indienen voor teruggave. Neem daarvoor contact op met de gemeente.

Kwijtschelding

U kunt kwijtschelding aanvragen voor Rioolheffing. Bekijk wat de voorwaarden zijn.