WOZ-waarde en taxatieverslag

De WOZ-waarde van uw koopwoning of bedrijfspand bepaalt hoeveel Onroerendzaakbelasting (OZB) u betaalt. De gemeente bepaalt elk jaar de WOZ-waarde.

WOZ-waarde opzoeken

WOZ-waarden voor woningen zijn openbaar. U kunt WOZ-waarden opzoeken in het WOZ-waardeloket.

Taxatieverslag bekijken

In het taxatieverslag staat hoe de WOZ-waarde tot stand gekomen is. Bij de waardering van uw woning vergelijkt de gemeente uw woning met 3 vergelijkbare woningen die in de buurt zijn verkocht of met andere vergelijkbare woningen. Ook staan in het taxatieverslag de objectkenmerken vermeld. Bekijk uw taxatieverslag in ons digitaal belastingloket. Login met DigiD (inwoners) of RSIN en aanslagbiljetnummer (bedrijven en inwoners)

  Video uitleg WOZ-waarde en OZB

  Niet eens met de WOZ-waarde

  Bent u het niet eens met de aanslag gemeentelijke belastingen/ WOZ-beschikking, neem dan contact met ons op. Wij nemen samen met u de gegevens door. Eén telefoontje kan namelijk al veel vragen oplossen. Zie Contact & openingstijden.

  Wilt u toch bezwaar maken zie Bezwaar gemeentelijke belastingen.

  Meer informatie

  Over de Wet WOZ en de waardering van uw woning of bedrijf zie: