Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van grond en gebouwen. Er staat ook in waar en hoeveel er gebouwd mag worden. Een bestemmingsplan geeft onder andere aan waar winkels, horeca, woningen en bedrijven mogen komen. Of ergens bijvoorbeeld een sportcomplex, camping of manege is toegestaan.  

Het bestemmingsplan geldt voor iedereen: bewoners, bedrijven, maar ook voor de gemeente zelf. Via Ruimtelijkeplannen.nl kunt u bestemmingsplannen van de gemeente bekijken of via bekendmakingen. Dat geldt ook voor nieuwe bestemmingsplannen.

Uw bouwplan en het bestemmingsplan

Wilt u iets bouwen of verbouwen, dan controleren wij of uw aanvraag van de omgevingsvergunning past in het bestemmingsplan. 

Zienswijze bestemmingsplan indienen

Als de gemeente een ontwerpbestemmingsplan opstelt en in procedure brengt, kunt u reageren op dit plan. Dat doet u binnen 6 weken na publicatie op overheid.nl door een zienswijze bestemmingsplan in te dienen.

Contact

Heeft u vragen over een bestemmingsplan, neem dan op werkdagen tussen 08.30 - 12.00 uur contact met op Omgeving en Veiligheid via telefoonnummer (0593) 53 96 79. 

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan 

Als de Omgevingswet ingaat, vervangt het omgevingsplan de bestemmingplannen. Meer informatie over de Omgevingswet via Rijksoverheid.nl.

Handboek bestemmingsplannen

U wilt het handboek bestemmingsplannen van de gemeente bekijken. Stuur een mail naar gemeente@middendrenthe.nl. U krijgt het handboek toegestuurd.