Vooroverleg aanvragen

Een vooroverleg is bedoeld om uw gewenste bouwactiviteit of afwijking van het omgevingsplan vooraf te bespreken met de gemeente. Een vooroverleg wordt ook wel conceptverzoek genoemd. Tijdens een vooroverleg gaan we dieper in of uw plan haalbaar is. Wij toetsen uw plannen aan het omgevingsplan, ons beleid en wanneer nodig aan redelijke eisen van welstand. Als het nodig is dan kijken wij bijvoorbeeld ook naar brandveiligheid, milieuzaken en onderdelen zoals bodem en archeologie.

Aanvragen 

 • Vooroverleg aanvragen doet u via het webformulier 
 • Houd het schetsplan en een uitleg of omschrijving van uw plan bij de hand
 • Vermeld alle werkzaamheden die voor u gelden  
 • Voeg de bijlagen die nodig zijn toe

Wat gebeurt er na mijn vooroverleg

Bij eenvoudige plannen krijgt u na behandeling van uw vooroverleg een brief. Daarin staat de reactie op uw plannen en hoe het proces verder gaat.

Bij ingewikkelde plannen bespreken we eerst of uw plan mogelijk of gewenst is. Dit gebeurt tijdens een overleg aan de intaketafel. In dit overleg beoordelen specialisten wat de gevolgen zijn van uw plan voor de buurt en of uw plan haalbaar is. Daarna nemen wij contact met u op over de mogelijkheden en het verdere proces.

Voordelen vooroverleg 

 • U hoeft niet meteen aan alle indieningsvereisten te voldoen 
 • Nog voordat u een officiële aanvraag indient, weet u of uw plan kans van slagen heeft 
 • Als blijkt dat uw plannen niet mogelijk zijn kunt u deze alsnog veranderen
 • Als blijkt dat uw plan niet haalbaar is, bent u minder geld kwijt dan als u direct een officiële aanvraag had ingediend 
 • U kunt op deze manier een weigering van de aanvraag omgevingsvergunning voorkomen 
 • U weet welke onderdelen van de omgevingsvergunning u moet aanvragen en loopt minder risico op een onvolledige aanvraag 
 • U weet welke stukken u moet indienen en aan welke eisen deze moeten voldoen 
 • Aan de uitkomst van een vooroverleg kunt u geen rechten ontlenen 

Betrek uw omgeving bij uw plannen (participatie)

Betrek mensen, bedrijven of organisaties in uw buurt (belanghebbenden) bij uw plannen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Participatie bij een aanvraag omgevingsvergunning is altijd gewenst, ook als het niet verplicht is. Zie Betrek uw omgeving bij uw plannen welke stappen u bij participatie moet nemen.

Wat kost het

Hoeveel kosten u betaalt hangt af van hoe ingewikkeld uw plan is. Houd rekening met minimaal €162,80 aan kosten. Zie onze legesverordening voor opbouw van de kosten. 
 
Als een vooroverleg leidt tot een aanvraag omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit of een wijziging van het omgevingsplan. Dan worden de kosten van het vooroverleg verrekend met de kosten van de omgevingsvergunning of wijziging van het omgevingsplan. U betaalt dan alleen nog het verschil.

Contact

U heeft een vraag over een vooroverleg. Neem contact op met het Omgevingsloket van de gemeente via (0593) 53 96 79. Bereikbaar op:

 • Maandag tot en met donderdag van 8:30 tot 12:00 uur
 • Maandag tot en met donderdag van 13:00 tot 15:00 uur
 • Vrijdag van 08:30 tot 12.00 uur