Vooroverleg aanvragen

Een vooroverleg is bedoeld om bouwaanvragen vooraf te bespreken. Een vooroverleg wordt ook wel conceptaanvraag genoemd. Tijdens een vooroverleg gaan we dieper in of uw bouw- of verbouwplannen haalbaar zijn. Wij toetsen uw plannen aan het bestemmingsplan en aan redelijke eisen van welstand. Als het van toepassing is kijken wij ook naar brandveiligheid, milieuzaken en bodemaspecten. In de brief die u van ons ontvangt, staat de reactie op uw plannen en hoe de procedure verder verloopt. 

Aanvragen 

 • Een vooroverleg dient u in via Omgevingsloket.nl 
 • Hou schetsplan, tekeningen op schaal van gevels en plattegronden, situatietekening en te gebruiken kleuren en materialen bij de hand 
 • Vermeld alle werkzaamheden die voor u gelden 
 • Voeg de benodigde bijlagen toe 

Voordelen vooroverleg 

 • U hoeft niet meteen aan alle indieningsvereisten te voldoen 
 • Nog voordat u een officiële aanvraag indient, weet u of uw plan kans van slagen heeft 
 • Als blijkt dat uw plannen niet mogelijk zijn kunt u deze alsnog wijzigen 
 • Als blijkt dat uw plan niet haalbaar is, bent u minder geld kwijt dan als u direct een officiële aanvraag had ingediend 
 • U kunt op deze manier een weigering van de aanvraag omgevingsvergunning voorkomen 
 • U weet welke onderdelen van de omgevingsvergunning u moet aanvragen en loopt minder risico op een onvolledige aanvraag 
 • U weet welke stukken u moet indienen en aan welke eisen deze moeten voldoen 
 • Aan de uitkomst van een vooroverleg kunt u geen rechten ontlenen 

Wat zijn de kosten

U betaalt € 159,70 voor het in behandeling nemen van uw aanvraag.