Betrek uw omgeving bij uw plannen

Betrek mensen, bedrijven of organisaties in uw buurt (belanghebbenden) bij uw plannen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Bijvoorbeeld als u wilt (ver)bouwen, slopen of uitbreiden. Dat noemen we participatie. Participatie bij een aanvraag omgevingsvergunning is altijd gewenst, ook als het niet verplicht is.  

Participatie zorgt ervoor dat:

 • U meer draagvlak (steun) krijgt voor uw plannen. Daarmee voorkomt u misschien bezwaren op een later moment. 
 • Uw aanvraag completer is. Daardoor kunnen wij beter en sneller een besluit nemen over uw aanvraag omgevingsvergunning

Goed om te weten

Wij kunnen u helpen bij het starten van het participatieproces. U blijft zelf verantwoordelijk. Als u geen participatie wilt organiseren, kunnen wij zelf om extra informatie vragen bij u of belanghebbenden als wij dat nodig vinden.

Maak een participatieverslag

Bij participatie laat u ons weten: 

 • Hoe de participatie is uitgevoerd: 
 • Breng vooraf in beeld wie in uw omgeving wat merkt van uw plan of idee 
 • Ga in gesprek met de belanghebbenden. Doe dat open, actief en positief. Informeer volledig. Heeft uw plan een groot effect op de omgeving, ga dan eerst met ons in gesprek 
 • Laat weten hoe het participatieproces gaat en welke afspraken u daarover maakt. Bijvoorbeeld: tot wanneer belanghebbenden kunnen participeren en wat u met de reacties doet. 
 • Reacties deelt u met belanghebbenden. Let op: deel geen persoonsgegevens 
 • Wat de uitkomsten zijn van het participatieproces.  
 • Welke invloed de participatie heeft gehad op uw aanvraag. Misschien heeft u bijvoorbeeld uw aanvraag aangepast 
 • U laat zien aan de belanghebbenden of en hoe u reacties verwerkt heeft in uw plannen 

U legt dit vast in een participatieverslag. Voeg dit verslag toe aan uw aanvraag omgevingsvergunning. De uitkomsten van de participatie nemen wij mee in ons besluit. Daarna start het officiƫle proces van uw vergunningsaanvraag.

Uitgebreid stappenplan

Voor het uitgebreide stappenplan stuur een mail naar olo@middendrenthe.nl.

Verplichte participatie

Wij raden participatie altijd aan. Participatie is in ieder geval verplicht bij:

 • Bouw van een zonnepark
 • Nieuwbouw voor bedrijfsactiviteiten. Of verandering of uitbreiding van bedrijfsactiviteiten. Daarbij zijn er gevolgen voor de omgeving
 • Bouw van 2 of meer woningen

Dit geldt alleen als voor deze activiteiten een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit nodig is. Daarmee bedoelen we als uw plan in strijd is met ons omgevingsplan. We beoordelen dan of een wijziging van het omgevingsplan mogelijk is. Participatie is daarbij een belangrijk onderdeel.

Meer informatie