Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Daardoor wordt het bijvoorbeeld makkelijker om een (ver)bouwproject te starten of een vergunning aan te vragen. Bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom.

Wat merkt u ervan

Niet alleen overheden krijgen met de Omgevingswet te maken. De wet heeft ook gevolgen voor inwoners, ondernemers en andere partijen die activiteiten willen uitvoeren in de omgeving waar u woont. Bijvoorbeeld:

 • Minder regels. De regels die er zijn worden overzichtelijker
 • Alle regels van verschillende overheden op 1 digitale plek. Die plek is Omgevingsloket.nl
 • 1 vergunning voor een project of activiteit. Ook als er meer overheden zijn betrokken
 • Bij een vergunningsaanvraag weet u sneller waar u aan toe bent
 • Meer ruimte voor ondernemen en eigen initiatief
 • Duidelijk overzicht van plannen in de omgeving
 • Mensen informeren hun eigen omgeving over hun plannen. U wilt bijvoorbeeld een schuur plaatsen, dan informeert u uw directe buren. Zie Betrek uw omgeving bij uw plannen (participatie)

Voor bedrijven

U hoeft niets te doen als aan uw bedrijfsvoering niets verandert. Omgevingsvergunningen blijven automatisch gelden. U hoeft ook niet opnieuw een melding te doen. Dat regelt het overgangsrecht.

Verandert er wel iets in uw bedrijfsvoering, zoals een uitbreiding. Dan moet u daarvoor een omgevingsvergunning aanvragen. Een omgevingsvergunning vraagt u aan op Omgevingsloket.nl.

Contact

Heeft u vragen, neem contact op via omgevingswet@middendrenthe.nl of (0593) 53 93 12.

Omgevingsvisie

Voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet hebben we samen met inwoners en bedrijven een Omgevingsvisie opgesteld. In de Omgevingsvisie staat per thema en per deelgebied wat er speelt, welke opgaven er zijn en wat we willen bereiken. Onderwerpen en thema’s zijn: 

 • Klimaat 
 • Duurzame energie  
 • Gezondheid 

Onze Omgevingsvisie: 

 • Is een strategische visie voor de toekomst van de gemeente 
 • Geeft aan wat we willen bereiken in de gemeente 
 • Heeft als hoofddoel ‘het bereiken en in standhouden van een veilige, gezonde fysieke omgeving waar u woont en goede omgevingskwaliteit’ 
 • Heeft als vertrekpunt ons toekomstbeeld 'Een leven lang ruimte' 
 • Is de ‘kapstok' voor het huidige en aangekondigde beleid 

Bekijk de Omgevingsvisie Midden-Drenthe (pdf). 

Meer informatie 

 • Op Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over de nieuwe Omgevingswet. Zoals een korte video met uitleg over hoe de Omgevingswet werkt
 • Vanaf 1 januari geldt ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Controleer of uw (ver)bouw binnen de Wkb valt. Als dat zo is, dan moet uw aannemer kunnen aantonen dat uw (ver)bouw aan de technische regels voldoet. Zie Wkb
 • Wilt u iets bouwen of verbouwen, dan controleren wij of uw aanvraag van de omgevingsvergunning past in het omgevingsplan. Zie omgevingsplan​​​​​​​ voor meer informatie of het aanvragen van een vooroverleg.