Omgevingswet

Naar verwachting treedt op 1 januari 2024 de nieuwe Omgevingswet in werking. Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Daardoor wordt het bijvoorbeeld makkelijker om een bouwproject te starten of een vergunning aan te vragen.

Omgevingsvisie

Voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet hebben we samen met inwoners en bedrijven een Omgevingsvisie opgesteld. In de Omgevingsvisie staat per thema en per deelgebied wat er speelt, welke opgaven er zijn en wat we willen bereiken. Onderwerpen en thema’s zijn: 

  • Klimaat 
  • Duurzame energie  
  • Gezondheid 

De Omgevingsvisie: 

  • Is een strategische visie voor de toekomst van de gemeente 
  • Geeft aan wat we willen bereiken in de gemeente 
  • Heeft als hoofddoel ‘het bereiken en in standhouden van een veilige, gezonde fysieke leefomgeving en goede omgevingskwaliteit’ 
  • Heeft als vertrekpunt ons toekomstbeeld 'Een leven lang ruimte' 
  • Is de ‘kapstok' voor het huidige en aangekondigde beleid 

Bekijk de Omgevingsvisie Midden-Drenthe

Meer informatie 

Op Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over de nieuwe Omgevingswet

Contact

Heeft u vragen, neem dan contact op met het Omgevingsloket Bouwen & Wonen via (0593) 53 96 79.