Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Deze wet heeft als doel het verbeteren van bouwwerken. Met de Wkb hoeft u niet langer voor alle bouwwerken een technische vergunning aan te vragen. Dit betekent dat u vóór u gaat (ver)bouwen controleert of uw bouwwerk onder de Wkb valt. Dat kunt u controleren op Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Wat verandert er

We voeren de wet in 3 stappen in. De wet noemt dit ‘gevolgklassen’. De eerste stap is ingegaan op 1 januari 2024. Vanaf dat moment moet uw aannemer bewijzen dat het bouwwerk aan de technische bouwregels voldoet. Een officiële en onafhankelijke kwaliteitsborger controleert of er veilig en goed gebouwd is door de aannemer.

Controleur regelen

Voordat u gaat (ver)bouwen moet u controleren of uw bouwwerk onder de Wkb valt. Als dat zo is, dan moet u een kwaliteitsborger regelen. 

Kijk op Register.tlokb.nl voor een lijst met officiële kwaliteitsborgers. Uw aannemer of architect kan u ook helpen bij het vinden van een kwaliteitsborger. Bespreek dat met uw aannemer of architect.

Aannemer moet aantonen dat aan de regels is voldaan

De (ver)bouw van uw bouwwerk is klaar. Uw aannemer moet kunnen aantonen dat aan de technische regels en gemaakte afspraken is voldaan. Als dat niet zo is, dan krijgt u als opdrachtgever betere mogelijkheden om uw aannemer herstelwerkzaamheden te laten doen. De aannemer informeert u ook hoe mogelijke schade afgedekt is.

Voor welke gebouwen geldt de Wkb eerst (gevolgklasse 1)

 • Woningen. Zoals vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen, rijtjeswoningen enzovoort. Een aanbouw zoals een garage en kantoor aan huis meegeteld. Belangrijk is dat de woning op de grond staat. Appartementen en bovenwoningen horen daar dus niet bij.
 • Woonboten en schepen.
 • Vakantiehuizen, vakantiebungalows en vakantieverblijven die op de grond staan. Vakantieappartementen en hotels horen daar niet bij.
 • Bedrijfshallen en fabrieken van maximaal 2 verdiepingen. Bijvoorbeeld productiehallen, opslagruimtes, magazijnen en kassen. Winkels en kantoorgebouwen horen daar niet bij.
 • Kantoren of winkels met aangebouwde opslagruimten of magazijnen van maximaal 2 verdiepingen.
 • Fiets- en voetgangersbruggen die maximaal 20 meter over een weg, spoor of water gaan. Bruggen over een provinciale weg of rijksweg horen daar niet bij.
 • Andere bouwwerken die geen gebouw zijn. Bijvoorbeeld zendmasten of kleine windmolens. Het bouwwerk is niet hoger dan 20 meter, houdt geen water tegen en komt boven de grond uit.

Voor bouwplannen die onder niet onder gevolgklasse 1 vallen (gevolgklasse 2 en 3), verandert er nog niets. Onder gevolgklasse 2 en 3 vallen bijvoorbeeld de bouw van appartementen, scholen, winkelcentra, stationsgebouwen en fabrieken. Daarvoor blijven wij als gemeente de technische toets uitvoeren.

Uitzonderingen gevolgklasse 1

Bouwwerken vallen niet onder gevolgklasse 1 als:

 • Het om een monument gaat. 
 • Een melding ‘brandveilig gebruik’ gedaan moet worden. Deze melding is bijvoorbeeld verplicht bij grote bedrijfspanden. 
 • Er in het gebouw activiteiten zijn die het milieu belasten waar een vergunning voor nodig is.
 • Het om een oplossing gaat die niet standaard in de bouwregelgeving staat. Het bouwplan moet dan door de gemeente beoordeeld worden.

Meer informatie