Subsidie voor kunst en cultuur

U kunt subsidie krijgen als u een nieuwe culturele activiteit, cultureel project of evenement wilt organiseren in Midden-Drenthe. U doet een aanvraag bij de gemeente. Van 15 november 2024 tot 31 januari 2025 kunt u weer subsidie aanvragen. Als u de subsidie krijgt, dan vergoeden wij maximaal de helft van de kosten van uw activiteit, evenement of project. 

Wat zijn de voorwaarden

 • De organisatie is een stichting, vereniging of bedrijf (rechtspersoon)
 • Uw activiteit, evenement of project is bedoeld voor inwoners

Bij de aanvraag voegt u een plan toe. Daarin beschrijft u:

 • Hoe u inwoners betrekt
 • Hoe u partijen uit zorg en welzijn betrekt
 • De rol die professionals of amateurs spelen
 • Hoelang uw activiteit, evenement of project maximaal duurt
 • Hoe de activiteit, het evenement of project betaald gaat worden
 • Het gevraagde bedrag

Goed om te weten

 • U kunt twee keer per jaar de subsidie aanvragen. Van 15 november tot 31 januari of van 15 maart tot 30 mei. 
 • Per jaar is er 35.000 euro subsidie beschikbaar. Dit bedrag wordt verdeeld over de twee tijdvakken dat er subsidie aangevraagd kan worden. 
 • De subsidie geldt voor een activiteit die in hetzelfde jaar als de aanvraag plaatsvindt
 • Een adviescommissie Cultuur beoordeelt uw aanvraag en adviseert het college van B&W. Het college neemt het besluit over uw aanvraag
 • Let op of u ook een evenementenvergunning nodig heeft

Contact

Neem contact op met Manita Bos via (0593) 53 92 22 of stuur een e-mail naar m.bos@middendrenthe.nl voor meer informatie of als u er niet uitkomt.

Meer informatie