Eikenprocessierups

De eikenprocessierups kan van half mei tot augustus voor ongemak zorgen. Aanraking met de brandharen kan jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen of luchtwegen veroorzaken. Als gemeente proberen we de overlast te verminderen. Ziet u een nest eikenprocessierupsen dan kunt u dit bij ons melden.

Waar bestrijden we

  • Plekken waar veel mensen langs komen hebben voorrang. Zoals scholen, drukke school- en woonwerkroutes, sportparken of het centrum van een dorp
  • Een druk fietspad midden in een dorp krijgt voorrang op een nest langs een ruilverkavelingweg
  • Een nest laag aan de stam krijgt voorrang op nesten hoog in de boom

De bestrijding wordt uitgevoerd door hoveniersbedrijf Timmermans. Voor de precieze routes of vragen over de bestrijding van de Eikenprocessierups zie hoveniersbedrijf-timmerman.nl

Hoe bestrijden we

  • We maaien op een manier waarbij we bloemrijke bermen en –weides stimuleren
  • Roofinsecten profiteren hiervan en als natuurlijke bestrijders pakken ze ook de ongewenste eikenprocessierups aan
  • We bestrijden nesten in het voorjaar door sommige bomenrijen preventief te behandelen
  • In het seizoen verwijderen we nesten. We monitoren actief in straten in onze gemeente waar eikenbomen staan. Aangetroffen nesten worden opgezogen

Eikenprocessierups in eigen bomen

We bestrijden rupsennesten alleen in gemeentelijke bomen. Als u nesten wilt laten bestrijden in uw eigen bomen, dan moet u contact opnemen met een bestrijder. Wij raden u aan de nesten niet zelf te bestrijden.

Gezondheidsklachten

Kijk op GGD.nl wat u moet doen als u klachten heeft.

Meer informatie

Processierups.nl is het kennisplatform met als doel de overlast te verminderen en te voorkomen.