Iets melden

Een melding of klacht over een losse stoeptegel, overhangend groen, afval op straat, overlast, vernieling enzovoort kunt u aan ons doorgeven. Geef duidelijk aan waar het is en voeg eventueel foto’s toe.

U wilt iets anders melden:

U vermoedt dat iemand fraude pleegt met een uitkering. Doe een (anonieme) melding.

Gaat u ergens in de gemeente een geocache plaatsen dan moet u dit bij ons melden. Stuur een e-mail naar gemeente@middendrenthe.nl en vermeld uw naam, adres, telefoonnummer en de locatie waar u de geocache plaatst. 

Wij werken samen met Meld Misdaad Anoniem. Meld anoniem criminaliteit of fraude in onze gemeente.

Een kapotte of beschadigde lantaarnpaal kunt u bij ons melden