Klacht over medewerker of bestuursorgaan

Onze medewerkers doen hun best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat er iets misgaat. Een medewerker staat u bijvoorbeeld niet netjes te woord. Of u krijgt geen informatie of u krijgt informatie te laat. Als u niet tevreden bent kunt u een klacht indienen. Het moet hierbij gaan over het gedrag van een medewerker of bestuursorgaan. Voorbeelden van bestuursorganen zijn:

  • College van burgemeester en wethouders
  • Gemeenteraad
  • Heffingsambtenaar
  • Leerplichtambtenaar 

Let op: gaat uw klacht over iets dat kapot is op straat, ziet u vervuiling of merkt u overlast, doe dan een melding. Meldingen gaan bijvoorbeeld over afval, vervuiling, groen, obstakels op de weg, kapotte lantaarnpalen, verkeer en overlast.

Voordat u een officiële klacht indient

Als u een klacht wilt indienen bel ons gerust eerst even. We kunnen de klacht bespreken. Dat kan via (0593) 53 92 22 of juza@middendrenthe.nl. Als het gesprek geen oplossing biedt, kunt u alsnog een klacht indienen.

Goed om te weten

U kunt uw klacht ook sturen naar juza@middendrenthe.nl. Vermeld in uw e-mail:

  • Uw naam en adres
  • De naam van het bestuursorgaan of medewerker waar de klacht tegen gericht is
  • Een omschrijving van het gedrag waar de klacht over gaat

Hoe verloopt de klachtenprocedure

  1. Nadat u een klacht heeft ingediend, neemt de klachtencoördinator contact met u op om uw klacht te bespreken
  2. De klacht wordt daarna inhoudelijk behandeld door de leidinggevende van de medewerker of de afdeling waartegen de klacht gericht is
  3. De leidinggevende neemt vervolgens contact met u en de betrokken medewerker op om tot een oplossing te komen

Lukt het niet om tot een oplossing te komen of bent u niet tevreden over de oplossing, dan kunt u een officiële klacht indienen bij de burgemeester en wethouders. Bent u niet tevreden met het besluit van de burgemeester en wethouders, dien dan een klacht in bij de Nationale Ombudsman via Ik heb een klacht over een gemeente.