Subsidie voor kunst en cultuur

U kunt subsidie krijgen als u een nieuwe culturele activiteit, cultureel project of evenement wilt organiseren in Midden-Drenthe. U doet een aanvraag bij de gemeente. Als u de subsidie krijgt, dan vergoeden wij maximaal de helft van de kosten van uw activiteit, evenement of project.

Wat zijn de voorwaarden

  • De organisatie is een stichting, vereniging of bedrijf (rechtspersoon)
  • Uw activiteit, evenement of project is bedoeld voor inwoners

Bij de aanvraag voegt u een plan toe. Daarin beschrijft u:

  • Hoe u inwoners betrekt
  • Hoe u partijen uit zorg en welzijn betrekt
  • De rol die professionals of amateurs spelen
  • Hoelang uw activiteit, evenement of project maximaal duurt
  • Hoe de activiteit, het evenement of project betaald gaat worden

Goed om te weten

  • U kunt elk jaar de subsidie vóór 31 januari en vóór 30 mei aanvragen. De subsidie geldt voor een activiteit die in hetzelfde jaar als de aanvraag plaatsvindt
  • Een adviescommissie Cultuur beoordeelt uw aanvraag en adviseert het college van B&W. Het college neemt het besluit over uw aanvraag
  • Let op of u ook een evenementenvergunning nodig heeft

Contact

Neem contact op met Manita Bos via (0593) 53 92 22 of stuur een e-mail naar m.bos@middendrenthe.nl voor meer informatie of als u er niet uitkomt.

Meer informatie

Regels voor subsidie voor culturele projecten in Midden-Drenthe (beleidsregels) op Overheid.nl