Afschrift burgerlijke stand

Een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand geeft informatie over iemands geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden. Voor het aanvragen van een afschrift burgerlijke stand heeft u DigiD nodig. 

Let op: u kunt een afschrift burgerlijke stand alleen aanvragen als de gebeurtenis (zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding etc.) plaats vond in de gemeente Midden-Drenthe. Of in de voormalige gemeente Middenveld, Beilen, Smilde of Westerbork. 

Iemand machtigen 

U kunt iemand machtigen voor het opvragen van een afschrift burgerlijke stand. U moet een verklaring schrijven en daarin vermelden:  

  • Uw persoonsgegevens 
  • De reden waarvoor u het afschrift nodig heeft 
  • Persoonsgegevens van degene die voor u het uittreksel komt halen 
  • Uw handtekening 
  • Datum van ondertekening 

Naast de machtiging moet de gemachtigde een kopie van uw legitimatiebewijs en een eigen legitimatiebewijs kunnen tonen.   

Wat kost het

Een afschrift burgerlijke stand kost € 16,60

Wat is het verschil met Uittreksel persoonsgegevens 

Een afschrift of Uittreksel burgerlijke stand wordt vaak verward met een Uittreksel Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). In een Uittreksel Basisregistratie (BRP) verklaart de gemeente dat u in die gemeente staat ingeschreven. U kunt een uittreksel BRP alleen aanvragen bij de gemeente waar u nu staat ingeschreven.