Attestatie de vita

Heeft u voor een buitenlandse organisatie (zoals levensverzekeraar of pensioenfonds) een bewijs nodig dat u in leven bent, vraag dan een attestatie de vita aan. Neem contact met ons op om een afspraak te maken. Dat kan via (0593) 53 92 22. 

Wat moet u meenemen 

  • Geldig legitimatiebewijs 
  • Brief van pensioenfonds als deze om de attestatie de vita vraagt 

Wat kost het

Het is gratis als u een brief van uw pensioenfonds aan ons laat zien. In alle andere gevallen betaalt u € 15,70.