Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Met een VOG laat u zien dat uw gedrag geen bezwaar is voor een bepaalde taak of functie.   

U kunt op 2 manieren een VOG aanvragen: 

Iemand anders machtigen

Als iemand u machtigt om een VOG aan te vragen voor u moet u ook een machtingsformulier meenemen.

Wat kost het

€ 41,35