Paasvuur toestemming (ontheffing)

Om vuur te maken en een bult te bouwen met Pasen, heeft u toestemming nodig.  

U krijgt binnen 6 weken een antwoord op uw aanvraag.

Goed om te weten

 • Alleen schoon, onbehandeld hout, stro en schoon snoeiafval gebruiken 
 • Geen boomwortels en andere niet-organische materialen gebruiken 
 • Zonder ecologische quickscan mag de paasbultopbouw pas 2 dagen voor het branden beginnen 
 • De paasbult mag niet groter zijn dan 500m³ met een maximale hoogte van 8 meter 
 • Het paasvuur mag aangestoken worden de zaterdag voor Pasen en op de eerste en tweede paasdag na 19:30 uur 
 • U mag geen paasvuur branden wij windkracht 6 of hoger. Bij extreme droogte vanaf windkracht 4 niet meer. Bij aanhoudende droogte zijn paasvuren verboden 
 • Het paasvuur mag het verkeer niet in de weg zitten 
 • De aanvrager moet aanwezig zijn bij het paasvuur of een andere volwassene die toezicht houdt 
 • Bij schade is degene die toestemming heeft gekregen verantwoordelijk 
 • De aanvrager is verantwoordelijk voor het opruimen van asresten 
 • Bij uitstel om wat voor reden dan ook moet een nieuwe ontheffing worden aangevraagd 
 • Komt het belang van de volksgezondheid in gevaar, kan de toestemming worden ingetrokken. De gemeente is niet verantwoordelijk en er kan geen geld worden teruggevraagd 

Wat zijn de voorwaarden

 • Bereikbaar voor de brandweer (niet verder dan 30 meter van een plek waar de brandweer kan komen) 
 • Minimaal 20 meter van de openbare weg 
 • Minimaal 200 meter van gebouwen met rieten daken 
 • Minimaal 30 meter van een gebouw 
 • Minimaal 30 meter van een stapel met bosproducten 
 • Minimaal 100 meter van bos en natuurgebieden 

Contact

Heeft u vragen neem contact op met de gemeente via (0593) 53 92 22.