Verhuizing doorgeven

Verhuist u naar of binnen Midden-Drenthe, dan moet u dit doorgeven aan ons. Dat kan online met DigiD. 

Goed om te weten

Geef uw verhuizing binnen 4 weken vóór en op zijn laatst 5 dagen na de verhuizing door. U ontvangt een schriftelijke bevestiging als uw verhuizing is verwerkt. Een verhuizing doorgeven is gratis. Uw verhuizing wordt automatisch doorgegeven aan andere overheidsinstanties. 

Heeft u geen DigiD geef de verhuizing door bij de balie in het gemeentehuis. Neem geldig legitimatiebewijs en uw huur-of koopcontract mee. Maak eerst een afspraak

Bij iemand wonen

Als u bij iemand gaat wonen dan moet de hoofdbewoner hiervoor toestemming geven (DigiD nodig). Dit kan ook gelijk bij de aangifte verhuizing doorgegeven worden. 

Als u niet in het bezit bent van DigiD, kunt u schriftelijk toestemming geven. In de brief moeten uw naam, adres, handtekening en degene aan wie u toestemming geeft genoemd staan. Ook voegt u een kopie van een geldig legitimatiebewijs toe. 

Wie mag een verhuizing doorgeven

  • Uzelf als u 16 jaar of ouder bent 
  • Uw ouders, voogd of verzorger als u onder 18 jaar bent 
  • Uw samenwonende man of vrouw of geregistreerd partner als u samen naar het nieuwe adres verhuist 
  • Samenwonende ouders en meerderjarige kinderen (18 jaar of ouder) voor elkaar als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen 
  • Een wettelijke vertegenwoordiger 
  • Een volwassene als u daar schriftelijk toestemming voor geeft 

Adresonderzoek

U kunt een adresonderzoek starten wanneer: 

  • U denkt dat er iemand ingeschreven staat op uw adres die er niet (meer) woont 
  • U ontvangt post van de vorige bewoner 
  • U wilt toestemming voor een briefadres intrekken 

De gemeente onderzoekt dan waar deze persoon echt woont. U dient een verzoek in door het contactformulier in te vullen. Vul zoveel mogelijk gegevens in van de betrokkene. 

Verhuizen naar het buitenland

U verhuist naar het buitenland. Geef dit 5 dagen voor de verhuizing aan ons door.